*1903’de Fransız spor dergisi L’Auto, dergi satışlarını artırmak için ödüllü bisiklet yarışı başlattı. İlk yarıştan sonra, dergi satışları 3’e katladı ve bugün biz o yarışı Tour de France olarak biliyoruz
Bir Sonraki Durağı Geçtik!
mehmet dogan
611

Tıpkı “Soap opera” gibi.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Oğuzcan Köse’s story.