Hogyan lett Maxból poliglott?

Az én történetem a régi időkre nyúlik vissza. Nehéz megragadni a pillanatot, amikor az értelem győzedelmeskedett, s arra vettem rá magam, hogy megtanítsam a világot angolul. Mégis hogyan?

Nagyon egyszerűen.

Azokat a kliséket, sablonokat akartam mindig is kiiktatni a hétköznapjainkból, s pláne a nyelvtanításból, amik nem működnek. Régen sem működtek. Sosem fognak.

Le akarom dönteni a korlátokat,

miszerint csakis külföldön lehet megtanulni más nyelven. Nem igaz. Pontosan én is azzal küszködöm, amivel Ti is. Új nyelvet tanulok éppen, ez pedig a francia. Az a tapasztalatom, hogy a kommunikációval van mindig baj. Simán meg tudok tanulni nyelvtani fordulatokat, kifejezéseket. Viszont, hogy ezeket mondatba is tegyem…

Na, itt található a kritikus pont.

Harcolok azzal, hogy a megtanult szavakkal boldoguljak, hogy megértsem az anyanyelvű franciát. Elcsípem a szavakat, amiket mond, azonban leragadok ott, hogy fejtegetem a fejemben, milyen algoritmusokkal dolgozott. És én is teszem össze ezeket a betanult A+B=C képleteket. De élő beszédben, valljuk be, erre nincs se idő, se türelme a partnernek.

Ahhoz kell hozzászoknunk, hogy amiket már tudunk, felismerünk, kilogikázzuk, hogy mit mondhatott.

Semmi baj, ha nem ismerjük

az ismeretlen összetevőt, a kontextusból és gesztikulációkból megértjük, mit szeretne a másik. Ezután már a válasz is gördülékeny lesz, ugyanis ha nem ragaszkodunk mindig a fejszámoláshoz, hanem abból dolgozunk, amink van, sikerélmények érnek majd.

Ha ezt megtanuljuk, sokkal hamarabb fog menni a kommunikáció.

A Xeropan2 már ki is próbálhatod az AppStore-ban és a PlayStore-ban.

Még több infót pedig itt gyűjthetsz be a Xeropanról, a nyelvtanulás Hardvardjáról.

Like what you read? Give Xeropan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.