Camins inalterables #242/366

Tenim experiències que ens fan crèixer, avançar, desenvolupar-nos i que contribueixen en el nostre recorregut vital. Moltes d’aquestes experiències ens conviden a replantejar-nos les coses, a escollir nous i més alts horitzons que volem explorar i endinsar-nos en ells sense saber què passarà. Tot això és imprenscindible per viure. Però el què els hi dóna sentit és el camí o camins de Vida que hem dissenyat. Hi ha camins que són inalterables malgrat el munt d’experiències que puguem viure i que ens facin volar més alt. Aquests són el veritable propòsit i el que dóna sentit a la nostra Vida aquí, a la Terra.

Ho sé. El Betacamp m’ha convidat a sentir i ordenar tot allò que per a nosaltres té sentit. I n’estic convençut. El camí que vam traçar temps enrere continua sense alterar-se perquè sabem a on volem arribar. Perquè tenim els recursos, els materials, les eines i les persones. I també perquè tenim el més important. L’amor cap a l’educació i cap a la Vida. Aquesta és la força, la brúixola que ens marca el camí.

Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible. De debò.

Gràcies Laura per ser-hi en la distància i en la presència.

Gràcies Pep per la incondicionalitat.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.