Els somnis es comencen a fer realitat #274/366

Des de fa temps que tenim un somni, una passió. Aquest l’hem estat ideant, desenvolupant, provant i aprenent. Ara, després d’un temps de recorregut, veiem que es comença a fer realitat. Veiem que de la nostra idea i concepció, passem als aspectes tangibles, a la materialització. Això suposa un alegria immensa, ja que durant el camí no som capaços de ser conscients de tot el que estem fent.

Que ningú ni res et faci desviar-te del teu somni, de la teva passió!

Estic molt i molt i molt feliç per tot el que la Vida ens porta i el que som capaços de contribuir i fer amb tot això. I en tots els aspectes.

Gràcies Laura, gràcies Pep, gràcies Pares, gràcies amics, gràcies Mireia i Fundació Jaume Bofill i gràcies a tots els que hi sou i que formeu part d’aquesta aventura, d’aquesta experiència de Vida.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.