Focus #029/366

Avui he comprovat que allò que diuen molts psicòlegs, gurús de la gestió del temps i la productivitat, líders i emprenedors, i molts altres experts sobre el treball de les persones, que la focalització en allò és imprescindible per crear i generar productes, projectes i treballs de gran qualitat.

Així doncs, aprendre a focalitzar-se serà un repte d’aprenentatge i aplicació al dia a dia d’aquest any i els que venen.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.