Idees #024/366

Totes les idees són bones. Totes tenen el seu sentit en un moment concret. Totes són útils en els processos creatius i per això les hem d’escoltar per convertir-les en fets, en coses i productes tangibles.

A vegades pensem que les no som creatius ni tenim imaginació. Sincerament crec que el problema no és que no ho siguem, sinó que no sabem posar el focus en el lloc correcte per escoltar-les, per fer cas allò que va i ve per la nostra ment i que crida.

Per tant, avui em quedaré amb que calen dues coses amb les idees. Primer posar el focus per captar-les, per escoltar-les. El segon, accions per plasmar-les i convertir-les en fets i que no es quedin en fum. Aprendre a passar de la idea al prototip i del prototip al producte. Idees + Acció. Cap + Cor + Mans i Peus.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.