Reconeixement #083/366

Avui m’he adonat que el reconeixement a les coses que fem sovint bé donat i lligat per l’agraïment sincer i honest de les altres. Persones que amb la feina feta per part nostra és senten agraïts, satisfets i veuen que els ajuda en la seva Vida personal i professional. No hi ha satisfacció i reconeixement més gran que aquest. Comprovar que al cap del temps de fer la nostra feina, les persones et recorden perquè els hi vas ser útil, els vas canviar la Vida personal i professional i des d’aleshores ells ja no són els mateixos. Gràcies a vosaltres per ensenyar-nos el camí per continuar generant canvi en els cors i les ments de les persones compromeses amb l’educació. Junts fem camí. ☺

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.