ชวนไปซื้อหนังสือกัน

รอบแรก
29 มีค.— 9 เมษ. 2560 at QSNCC (10am-9pm)

รอบสอง
18 ตค — 29 ต.ค. 2560 at QSNCC (10am-9pm)

Floor Plan

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Story Input’s story.