1 april: zaterdag

Vandaag hebben we normaal slechts een halve dag (13u tot 17u), maar omdat we anders niet rondkomen met de tijd heb ik met Sven al om 10u afgesproken voor de opnames van de Urban Jungle reportage. Alles verliep vlot en in een beperkte tijd. Alleen zat het weer soms tegen. Ik nam de montage ook voor mijn rekening. Rond 24u was ik er mee klaar dus het was één van de langste en druk gevulde werkdagen tot nog toe.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yannick De Winter’s story.