7 Maddede Sextus Emprikus

Kuşkuculuğun kurucusu olarak bilinen ve Sokrates gibi yazılı bir eseri bulunmayan Pyhrron’un fikirlerini bugüne kadar ulaştıran aynı zamanda da öğrencisi Sextus Emprikus’u — maddeyle tanıyalım.

  • Kısa Bilgi
  • Doğum: MS 160
  • Ölüm: MS 210, İskenderiye, Mısır
  • Kitapları: Kuşkuculuğun Felsefesi
  1. Sextus Emprikus Antik Yunan kuşkuculuğu hakkındaki bilgiyi sağlayan Romalı filozof. Kendisi aynı zamanda da bir hekim.

2.Sextus septisizim yani kuşkuculuk haricinde bütün bilimsel ve felsefi öğretileri dogmatizm olarak niteler.

3.Ona göre yaşamda iki tane ölçüt vardı. İlki bir şeyin varoluşu yada olmayışı ile ilgili olan kuramsal ölçüt, ikincisi ise bir şeyi yapmak ve yapmamakla ilgili olan pratik ölçüttür.

Fakat kendisi birinci ölçütle karşı karşıya gelip savaşmaya başladığınızda eğer kuşkuculuğu tercih ettiyseniz pratik ölçüt ile değerlendirme yapmamızı öneriyor.

4.Doğru bilgiye ulaşamayacağımızı savunan Sextus bunun algı ile ilgili olduğunu söyler ve insanların algı bakımından farklı yaratıldığından aynı şeylere karşı farklı algılara sahip olabileceklerini iddia eder.

5. Algılar bulunulan ortamlara göre değişiklik göstereceğinden müşterek doğrulara sahip olunamayacağından bahsediyor.

6.Bu arada Sextus doğanın insanların algıları ile algılandığından ve insan algıları kesinlik belirtemeyeceğinden doğa bilimleri ile ilgilenmemiştir.

7. Sextus’un Latince’de “Ad infinitum” diye geçen; dilimize paradoks, kısırdöngü, fasit daire olarak çevirilebilecek o ünlü paradoksu aşağıya sabitliyorum.

www.parasutlusupermen.com

Originally published at parasutlusupermen.com.