9 Maddede Kuşkuculuğun Kurucusu “Phyrron”

Kuşku dediğimiz şeyi herkes bir konuda mutlaka yaşamıştır. Onu sadece yaşamakla kalmayıp felsefi bir düşünce sistemi haline getiren ve yaşananları hatta gerçekliği dahi kuşkuculuğun tartısında tartan birileri var. İşte şimdi karşınızda kuşkuculuğun kurucusu sayılan Yunan düşünür Pyrrhon.

  • Kısa Bilgi
  • Doğum-Ölüm : MÖ 365–275
  • Hocası :Abderalı Anaksarkhos
  • Eserleri: Hiç Eser Bırakmadı (Sebebi aşağıda)
  1. Zatı muhterem kuşkuculuğun diğer adıyla septisizmin kurucusudur.

2. Değişik hiç bir şeyin olmadığını iddia eden ak sakallı filozofumuz evrendeki her şeyin aynı olduğunu da belirtmeden bu dünyadan göçmemiş.

3. Kendisine göre evren düşünce ile kavranabilecek veya üstüne yargıya varılabilecek bir şey değildir.

4. Aynı şekilde hiç bir tutanağımız olmadığına ve herhangi bir tarafa yönelemeyeceğimize de inanıyor.

Bu kadar şey söyledikten sonra gerçeği doğrudan bilemeyeceğimizi iddia etse şaşırır mısınız?Şaşırmayın zaten ediyor.

5. Gerçeği doğrudan doğruya bilemeyeğimizden gerçek üstüne yargılardan da sakınmamız gerektiğine inanıyor.

Pyrrhon’a göre kuşkucukuğun ahlaksal sonuçları da mevcut.

6. Daha önce dünyada değişik bir şey olmadığını iddia etmiş olan Pyhrron, bu sebepten dolayı bizlerin duygu ve isteklerimizi de yok etmemiz gerektiğine inanıyor.

7. Tabii ki gerçekliğin var olmadığını ve doğrudan bilinemeyeceğini bas bas bağıran Pyhrron bunun ahlaki sonucu olarak kurgusal bir biçimde düşünme ve bunun üzerinden sonuçlar çıkarma eyleminin ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor.

8. İşte bu yüzden Phyrron hiç yazmamıştır aynı Sokrates gibi. Yani şuan “Pyhrron işsiz misin, niye böyle şeyler düşünüp yazmışın bizi uğraştırıyorsun” diyemeyeceksiniz. Peki bu fikirler bu zamana kadar nasıl ulaştı?

9. Pyhrron’un düşüncelerinin bu zamana gelmesini sağlayan öğrencisi ünlü Romalı hekim ve filozof Sextus Emprikus’tur. Kendisine (LYS felsefe sınav konularının artmasına vesile olduğundan lise sonlar hariç) herkes adına teşekkür ediyoruz.

7 Maddede Sextus Empricus’u Öğrenmek İçin Tıklayın