Açılış konuşmasını Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Fikret Evci’nin yapacağı ‘İstanbul’un Yeni Simgesi Çamlıca Camii’ve Dizayn VİP Kurucusu Otomotiv Sektörünün Çılgın Türk’ü Erbakan Malkoç’un ‘Girişimcilik ve Başarı ‘başlıklı ‘KARİYER GÜNLERİ’ programı 21 Mart Saat:11:30'da Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda.
Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.