Sürüşün 4 Kademesi


“European Goals for Driver Education”’da yer alan sürüşün 4 kademesi:

  • sürüşünüzü etkileyen insani faktörler
  • yolculuğunuzun amacı ve içeriği
  • trafikte karşılaşabileceğiniz durumlar
  • motosiklet ve motosiklet kontrolü.

Motosiklet ya da araç sürmeye ilk başladığınızda, işe araç kontrolleri ile ilgili temel becerilerinizi geliştirmek ile başlarsınız. Tecrübe ile, otomatik hale gelene kadar, daha çok beceri gerektiren yetenekleri de kazanırsınız. Temel kontroller ve manevra kabiliyetleri konusunda iyice tecrübe kazandığınızda, trafikte karşılaşabileceğiniz durumlara daha konsantre olabilir, tehlikeleri tahmin edebilmeyi ve onlara karşılık verebilmeyi öğrenebilirsiniz. Nihayetinde, bu karmaşık beceri ve yeteneklerinizi, trafikte güvenli bir sürüş yapabilecek seviyeye gelene kadar geliştirip, birbirleri ile entegre edebilir, böylece özgürce yolculuklarınızı planlayıp gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat öğrenme süreci ile ilgili en önemli nokta, motosiklet kullanmayı öğrenirken başladığımız noktanın bir ressamın resim çizmeye başlarken kullandığı boş tuval gibi olmadığıdır. Biz bu sürece kişiliklerimiz, hayat tecrübelerimiz, dünya ile ilgili inançlarımız ve yaya, yolcu ya da araç sürücüsü olarak tecrübe ettiklerimizden kaynaklanan sürüş tutumumuz ile dahil oluruz. Bu faktörlerin hepsinin sürüşü nasıl öğrendiğimiz, yolda nasıl karar verdiğimiz ve bir kazaya karışma şansımız üzerinde kuvvetli etkileri vardır.

Bu 4 kademeyi daha derinlemesine inceleyelim:

  • İnsani faktörler — kişisel özellikleriniz diğer motosiklet sürücülerine kıyasla daha fazla veya daha az kazaya karışma şansınızı belirler. Kendi güvenliğiniz ya da diğer sürücülerin güvenliğine karşı tutumunuz, özgüveniniz, duygularınız, ruh haliniz ve stres, hepsi sürüş karakteristiğinizi etkiler. Güvenli bir sürüş için kaza riskinizi arttıran kişisel eğilimlerinizi öğrenmeli ve bunlarla başa çıkabilmenin yollarını keşfetmelisiniz.
  • Yolculuk — yaptığınız her yolculuğun bir amacı vardır ve her yolculuk kararlar vermeniz ve muhakeme yeteneğinizi kullanmanızı gerektiren durumlar içerir: ne çeşit bir hazırlık yapmamız gerekiyor, hangi yol en iyisi, dikkat dağıtıcı ne çeşit unsurlar var ve bunları nasıl azaltabilirim. Yolculuğun risklerini ve kendi fiziksel durumunuzu değerlendirmeli, her yolculuğunuz için bu değerlendirmeleri göz ününde bulundurmalısınız.
  • Trafik — eğitim tehlikeyi sezme becerinizi ve trafikte güvenle yol alma kabiliyetinizi arttırır. Yolu algılayabilme ve tehlikeleri tahmin edebilme yetkinliğini geliştirmenizi sağlar. Aynı zamanda motosiklet sürücülerinin trafikte karşılabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artmasını sağlar. Çevrenizi en iyi ve net şekilde alıglayabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sağlayacak bütün duyularınızı (görme, duyma ve hatta koklama) serbest bırakmalısınız.
  • Motosiklet — motosiklet sürücüsü olarak kendi sınırlarınızı bilmenin hayati kısmı, sürdüğünüz motosikletin neler yapabileceğini ve yapamayacağını tam olarak bilmektir. Sürmeden önce motosikleti tanımak için yeterli zamanı ayırmalısınız. Motosikletin sürüş için uygun olduğundan emin olmalısınız. Durumunu (örneğin farları, lastik durumu, frenleri), yeteneklerini, güvenlik özelliklerini ve kontrollerin doğru şekilde nasıl kullanıldığını kontrol etmelisiniz.

Daha iyi bir sürücü olabilmek ve güvenli sürüş yapabilmenin anahtarı bu 4 kademeyi her yolculuğunuz için entegre şekilde uygulayabilmektir.

Like what you read? Give Yol Sanatı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.