พระผู้เป็นแบบอย่างในทุกๆ ด้าน : แบบอย่างของ “ผู้นำ” คือการสื่อสาร และการ Coach

เคยมีคำกล่าวว่า “หากเราพูดให้เข้าใจง่ายไม่ได้ แปลว่าเราก็ยังเข้าใจมันไม่จริง” เรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงอธิบายแก่นักเรียน ทั้งที่เรื่องที่ต้องอธิบายนั้น เรียกว่าอธิบายยากมากๆ แต่พระองค์ทรงอธิบายได้เข้าใจง่ายมาก แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและทรงรู้จริงๆ ในเรื่องที่จะอธิบาย…แถมการอธิบายไม่น่าเบื่อเลยมีทั้งการเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย มีพระราชอารมณ์ขันสอดแทรก เอาสิ่งที่อยู่ในความเชื่อชาวบ้านมาทรงอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ได้
“น้ำ…ที่อยู่ในบีกเกอร์นี่ สมมติว่าเป็น เป็นห้องนี้ หรือเป็นอากาศ สมมติว่าน้ำเป็นอากาศ แล้วก็สมมติว่าเกลือที่จะใส่ เป็นน้ำ ลูกเข้าใจไหม?” ส่วนหนึ่งที่ทรงอธิบายหลักการเปรียบเทียบ
“ถ้าทำฝนเทียมตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วฝนยังไม่ตก ให้แห่นางแมว แถมไม่ใช่นางแมวธรรมดาด้วย แห่ cat. ไม่งั้นก็ต้องใช้กบร้องหานายด้วย…”~ส่วนหนึ่งที่พระองค์ราชอารมณ์ขัน ขณะทรงอธิบายในคลิป อมยิ้มเลย :)

หากเปรียบเป็นครูพระองค์คือตัวอย่างของครูที่ควรจะเป็นเลย

และยังทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ถ้าเราอยากเป็นผู้นำที่ดี การ Coach เป็นเรื่องสำคัญมาก จะพูดอย่างไรให้เข้าใจง่ายนั้น พูดเหมือนง่าย แต่โคตรยากเลย

หมายเหตุ : ถ้าผมเป็นเด็กที่ยืนให้ทรงเป็นพระอาจารย์ ผมคงปลื้มมากๆ และต้องตั้งใจเรียนสุดๆเลย

Like what you read? Give Yongyuth Buranatepaporn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.