มีเพื่อนร่วมโครงการเถ้าแก่ฯ บินไปจีน เพื่อดู Hau Lai Shi (Wallace) ร้านโมเดลต้นแบบเถ้าแก่ในประเทศจีน ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง

1) ธุรกิจเน้น delivery เป็นหลัก. สอดรับกับพฤติกรรมคนจีน ค่าจัดส่งเริ่ม 30 บาทตามระยะทาง ใน 1 ชม. มีมากกว่า 20 delivery order ที่รอการจัดส่งถึงบ้าน

2) การเช่าพื้นที่เปิดร้าน ออกแบบชั้นล่างให้กะทัดรัดสุด ประมาณ 30–40 ตรม รวมส่วนครัว, counter take away, delivery hub, และที่นั่งประมาณ 10 ที่นั่ง แต่จะมีที่นั่งชั้น 2 ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าชั้นล่าง ประมาณ 80 ตรม. ที่นั่งด้านบนรองรับประมาณ 40 ที่นั่ง ค่าเช่าร้าน 50,000 บาทต่อเดือน ตกแต่งแบบเรียบง่ายเน้น function เป็นหลัก

3) Delivery Service มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2 คัน พร้อมกระเป๋าอุ่นร้อนประจำรถ นามบัตรร้านออกแบบให้มีเมนูพร้อมสั่งในนามบัตรเลยทั้งอาหารเครื่องดื่ม จัดส่งโดยพนักงานสาขา ซึ่งระหว่างรออาหารจัดส่งก็ช่วยเตรียม order ในครัว

4) Operation and Service มีเถ้าแก่ 2 คน พาร์ทไทม์ 2 คน บริการอย่างกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉง พร้อมให้บริการ แต่อาหารทานที่ร้านจะล่าช้าเพราะจะติดทำ order delivery.

5) Product offering เมนูคล้าย KFC, Mc Donald จุดเด่นคือ มี ไก่ทอด ไก่ย่าง เบอร์เกอร์ wrap, snack, drink, ice-cream

6) Price point ราคาจำหน่ายเดี่ยว 5–7 หยวน set menu 15–65 หยวน

7) Customer กลุ่มลูกค้าเน้นกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนเป็นหลัก คนที่มาเดี่ยวที่ต้องการความเร่งรีบในราคาที่เข้าถึงได้

8) Voice of Customer (VoC) ในมุมลูกค้า รสชาติไม่แพ้ KFC อาหารร้อน ทำใหม่สดตลอด ราคาย่อมเยาว์ บรรยากาศร้านสว่าง สะอาด เหมาะกับ fast food พนักงานบริการดี

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.