Gott nytt år från oss!

Ett år har åter gått. Ett nytt tar snart sin början. I slutet av året är det naturligt att fundera över det som varit men och se hoppet och den nya starten framför oss. Det gångna året kan för er läsare ha betytt väldigt olika saker.

För en del kan det gångna 2015 ha varit det mest fantastiska och kärleksfulla år någonsin. För andra kan det ha varit det värsta året fyllt med sorg och nederlag. De flesta placerar sig troligen någonstans där mittemellan.

Personligen anser jag att det är viktigt att se i backspegeln ibland, och lära sig av sina misstag och av sin framgång och acceptera det som varit oberoende om det är på gott eller på ont. Det är ändå viktigare att se framåt, att inse att vi inte vet något om framtiden och att vi själva långt är regissörer för hur framtiden ter sig. Men allra viktigast är att leva här och nu i denna stund. För det är ju egentligen allt vi har: här och nu. Det som varit är i det förgångna och kommer aldrig igen. Det som kommer vet vi inte mycket om.

Så här fantastiskt kan livet se ut ibland!

Vi på YourCoach kan blicka tillbaka på ett fint år! Ett axplock av vad vi har sysslat med under 2015 är att vi har i början av året inlett en rad nya projekt på nya arbetsplatser. Vi har jobbat med såväl fysisk hälsa som social hälsa och mental träning. Vi har fått en ny hemsida och gått nya utbildningar. Vi har utmanat oss själva och lagt ner både själ och hjärta i (arbets)hälsorelaterade frågor. Vi har föreläst om allt från kost till motivation. Vi har jobbat med många privata kunder med väldigt olika mål. Vi har stött på väldigt många olika typer av arbetsplatsproblem, men också fått se utveckling på olika håll. Vi har hållit TYKY-dagar för små grupper och enorma grupper. Vi har fått träffa otroligt många fina människor. Vi har haft möten och konstant försökt granska oss själva: Vad kan VI göra bättre för att hjälpa våra kunder ännu mera att: må bättre/bli hälsosammare/fungera bättre på arbetsplatserna/ bli starkare/minska sjukfrånvaro/ bli effektivare i teamen/eller helt enkelt bli nöjda med hur det är här och nu?

Personligen har jag föreläst mest om kost det gångna året. Kanske kommer det in mera om teambuilding 2016?

För att sammanfatta kort hur året har varit för oss på YourCoach kan vi konstatera att det har varit ett utvecklingens år! Och vi hoppas på mera utveckling under 2016. Det är det vi strävar mot!

Med det vill jag önska er alla ett fantastiskt gott nytt år 2016 och lycka till med att nå era målsättningar och med att ta er dit ni vill! Kom ihåg att ingenting är omöjligt (tro oss!) och att det är DU som långt styr hur din framtid ska se ut!

Vad vill du tänka om det gångna året om exakt ett år?

Fira lugnt!

Varma nyårskramar från mig! Hoppas vi ses under 2016!
//Jenny, YourCoach

Like what you read? Give Your Coach a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.