Styrketräning för gravid: Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Nu då vi avverkat ämnena Styrketräning för barn och unga samt Styrketräning för äldre, tänkte jag gå vidare till nästa omdiskuterade ämne; Styrketräning för gravida.

Tidigare har vi kanske sett på gravida kvinnor som högst ömtåliga och en grupp som bör ta det lugnt och äta för två, men idag vet vi bättre. Graviditeten innebär självklart en konstant nio månaders förändring av kroppen, och med det kommer nya förutsättningar. Men styrketräning behöver inte avbrytas vid graviditet, och fysisk träning vid graviditet har i regel goda effekter och måttlig träning innebär inga kända risker för barnet. Kvinnor med okomplicerade graviditeter rekommenderas att fortsätta med fysisk aktivitet i nästan samma utsträckning som innan graviditeten.

Där har vi två viktiga ord att ta fasta på, okomplicerad graviditet. Så är självklart inte fallet för alla. Om du exempelvis lider av foglossningsbesvär så bör du vara försiktig med att träna tung styrketräning, likaså bör du undvika övningar som vrid- eller snedbelastar bålen. Stretching är också något som man kan vara lite aktsam med, på grund av en generellt ökad rörlighet under graviditeten. De muskler som du tränat kan du självklart stretcha, men detta är nog inte tiden då du ska försöka uppnå ditt mål att gå ner i spagat.

YC-Jenny och YC-Anna väntar sitt tredje respektive fjärde barn och känner bra till hur olika förutsättningarna för träning är från en graviditet till en annan!

I och med att magen växer så töjs även magmusklerna ut. Detta innebär att gravida får sämre bålstabilitet. Vid styrketräning är det därför bättre att träna på en lägre belastning, men göra fler repetitioner istället. Om du varit fysiskt inaktiv innan din graviditet så är rekommendationen fortfarande att du börjar med någon form av träning, men på en låg intensitet. En annan bra sak att hålla i bakhuvudet om du tidigare varit inaktiv är att tänka på att inte göra övningar med fria vikter, vilka ställer stora krav på bålmuskulaturen, välj istället övningar som kan göras i maskiner på gymmet.

Men generellt sett så är fortfarande styrketräning en motionsform som anses vara bra för gravida. Och av fysisk aktivitet överlag kommer en hel drös positiva effekter, t.ex så blir det lättare att återhämta sig efter graviditeten på grund av en bättre allmänkondition, fysisk aktivitet kan förebygga ryggproblem, åderbrock och blodpropp och fysisk aktivitet används också som behandling vid graviditetsdiabetes.

Något som jag tror alla gravida är väldigt medvetna om är att de står inför en ny utmaning i livet, som i perioder kommer kräva mycket av dig som person. Kanske just därför vill jag slå ett extra slag för just styrketräning under graviditeten, så att du och din kropp kan vara förberedd på de utmaningar som väntar. Och slutligen, om du känner dig osäker så ta hjälp av en erfaren fysioterapeut, så hjälper hen dig med att göra ett träningsschema som passar just dig och dina förutsättningar.

Vartefter magen växer ändrar också kroppshållningen. Var medveten om hur din kroppshållning ser ut och stöd framförallt ryggen i träningen. En stor svank är ett vanligt “problem” då magen blir större, något som också kan ställa till med problem för ryggen.

Jag skulle vilja avsluta med citatet ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Utgå från dina förutsättningar och försök hitta någon typ av fysisk aktivitet som du kan ägna dig åt.

// Kajsa

Like what you read? Give Your Coach a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.