Trots alla titlar är det som utvecklar oss mest, mötet med alla fina människor!

För oss på YourCoach är det viktigt att hålla oss uppdaterade för att kunna möta kundernas behov så bra som möjligt. Att utvecklas är ju tacksamt nog något som inte bara gynnar business utan också den egna tillfredsställelsen med livet. Utveckling är enligt mig en process som inte bör avta förrän hjärtat slutar slå. Utvecklingen sker dock inte enbart genom studier och utbildningar utan genom att med öppet sinne ta emot livet och det som livet för med sig. Att inom olika områden ta sig utanför sin bekvämlighetszon medför, oavsett resultat, att man utvecklas. Ett misslyckande kan många gånger vara mera utvecklande än att man lyckas.

Att misslyckas då man tar sig ur sin bekvämlighetszon händer alla någon gång. Och misslyckandet i sig kan vara det mest utvecklande man har varit med om!

För min kollega Anna och mig handlade den senaste utvecklingen om ett nytt tillfälle i utbildningen som skall göra oss till arbetshandledare och organisationskonsulter. Vi har nämligen spenderat torsdag och fredag på utbildning i vackra Åbo.

Även om handledning som arbetssätt sannerligen inte är obekant, varken för Anna eller mig, känner vi båda att utbildningen är väldigt bra och utvecklande. Inte minst tack vare de duktiga utbildarna (Ulla Heilä och Mats Hildén) men också tack vare det faktum att vi är de yngsta deltagarna på kursen. Att diskutera och samarbeta med personer som är väldigt olika mig, både till ålder och personlighet, är utan tvekan något av det mest givande med hela utbildningen. Och att själv få motta arbetshandledning för de projekt som vi har på gång är betryggande och gör att vi känner oss trygga att följa de spår vi är inne på. Att vara yngst på kursen känns rätt skrämmande, men också som en tillgång. Vår orädsla och massiva kämparglöd att verkligen göra vad som står i vår makt för att göra livet lättare för kunderna är helt klart något som kommer att gynna oss som arbetshandledare och organisationskonsulter.

Med små barn syns utvecklingen väldigt tydligt och snabbt, men även i vuxenlivet sker konstant utveckling, även om den inte är lika tydlig som med småbarn.

Just nu är vi med andra ord inne i en utvecklingsprocess (parallell med många andra utvecklingsprocesser) som känns spännande och skrämmande, ger huvudvärk, är kompetensutvecklande och är framförallt så otroligt givande.

Med andra ord kan vi inom vårt team på fem personer titulera oss: ekonomie magistrar, pedagogie magister, magister inom utvecklingspsykologi (nästan klar), fysioterapeut, personliga tränare, mentala rådgivare, diplomerad kostrådgivare, yrkestränare, pedagogisk handledare och arbetshandledare och organisationskonsulter (kan hända att jag glömt något?). Och trots att vi i dagsläget vet rätt mycket och kan mer än de flesta om våra områden, så fortsätter utvecklingen och kunskapsbankerna fortsätter att fyllas på. Och det, mina vänner, känns väldigt, väldigt bra. Hoppas att du också fortsätter att utvecklas. Om det känns svårt på egen hand, kan du alltid vända dig till oss!

P.S. Titlarna är dock inte det som är vårt viktigaste arbetsredskap. Det viktigaste arbetsredskapet är det som vi plockar fram i mötet med människan!

Vi ses!

//Jenny Julin, YourCoach

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.