WCO biedt mogelijkheid zich van wurgcontract te bevrijden

De schuldenaar beschikt overeenkomstig art. 35§2 WCO over de mogelijkheid om een lopende overeenkomst niet langer uit te voeren voor de duur van de opschorting. Hij kan hiertoe beslissen wanneer de niet-uitvoering noodzakelijk is om een reorganisatieplan te kunnen voorstellen aan zijn schuldeisers of om de overdracht onder gerechtelijk gezag mogelijk te maken.

De schuldenaar dient zijn medecontractant hiervan binnen de 14 dagen na schriftelijk en op gemotiveerde wijze in kennis te stellen.

Wanneer de schuldenaar beslist een lopende overeenkomst niet langer uit te voeren, vormt de schadevergoeding waarop de wederpartij eventueel gerechtigd is een schuldvordering in de opschorting. Zij zal dus onderhevig zijn aan de inhoud van het herstelplan.

Bij een ongemotiveerde of niet-tijdige opschorting van uitvoering van de overeenkomst kan de medecontractant evenwel de eenzijdige beëindiging ervan vaststellen. De schadevergoeding die dan verschuldigd is wegens de eenzijdige verbreking van het contract na de opening van de procedure WCO verkrijgt op grond van art. 37 WCO het statuut van boedelschuld en is meteen en volledig betaalbaar.

Waar de WCO dus enerzijds de schuldenaar de mogelijkheid biedt om zich van wurgcontracten te bevrijden, loert bij onzorgvuldig handelen een vaak onvoorziene schadevergoeding om de hoek.

Youri Steverlynck, www.lexeco.be