Da, o iubesc!

Se crapă de ziuă, tot în brațele mele ești

Chipul ți-l presar cu sărutari pătimașe.

Mi-e teamă să te trezești de mine să te descotorosești.

Nu mint când spun CELE DOUA CUVINTE,

Nu mint când spun că te iubesc.

Iubesc viața lângă tine, straine. Da, o iubesc!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.