Fara Titlu

Ridic pleoapele, șoapte mute ale mortii înconjoară vântul. Ridic o piata, o privesc și mă întreb ce destin are, o pun tăcut in podul palmei pământului. Stelele, strălucesc podoabele DOMNULUI.

Mă întind pe iarbă, iti aduci aminte? Era vara, tantarii doar pe mine mă înțepau .

Ne-am privit, ne-am sarutat, amintirile astea au rămas acolo, în acel loc pe deal.

Iti mai aduci aminte? Eu da .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.