Mâine dar și azi!

Și mâine și azi căutam în sinea noastră acel ceva, nimic nu e pierdut dacă nu am găsit nimic, mâine sau azi vom cauta, vom dori, vom încerca.

Căzături deșarte, lucrui, oameni căutați în noapte. Experiențe bune, altele mai puțin bune pentru un gram de tărie pentru a trece mai departe. Șanse sau neșanse scot din noi, oamenii care nici nu știam că suntem.
Aduc muțmire oamenilor care m-au creat si mi-au deschis ochii spre lumea tumultoasă în care trăim.
Încrederea e precum sănătatea, dacă nu te implici să o păstrezi curată atunci pierzi lupta cu tine. CMM

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.