Riešením sú NPM skripty.
Riki Fridrich
1

Riki dakujem za vycerpavajucu odpoved. A hlavne priklad ktory si prilozil je dostatocne nazorny, aby som pochopil. Este raz dakujem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.