Yarn — prvé dojmy a predpoveď budúcnosti
Riki Fridrich
77

V clanku si pisal “Grunt aj Gulp ešte síce existujú, ale buildovacie nástroje už nikoho nezaujímajú. Ten problém je vyriešený,….”. Prosim ta, vedel by si to viac popisat? Co to vyriesilo? Webpack? Popripade hint, co nove si mam nastudovat?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.