11. září 2001

tragédie, masová vražda a počátek boje proti terorismu
Dnes 11.9.2014 si připomínáme jednu z největších tragédii západního světa v novém století. Je to právě 13 let, kdy po pádu WTC v New Yorku zahynulo téměř 3000 nevinných lidí.

Toto téma jsem donedávna vnímal jako většina lidí— teroristé z al-Káidy připravili útok na Spojené státy, unesli letadla s úmyslem poškodit co nejvýznamnější budovy a to se jim, téměř podle plánu, podařilo. Nemilosrdný a opovrženíhodný čin. Občas jsem slyšel o nějáké té “konspirační teorii”, ale nepřikládal jim důležitost. Nepřikládal… A to do chvíle, než jsem poznal svého vedoucího diplomové práce, pana profesora (titulem prof.). Ten tehdy (2001) žil a učil v USA. Společně se svými kolegy došel analytickými testy k jasnému závěru: V troskách se nachází výbušnina Termit. Profesor po tomto objevu odešel z univerzity a vrátil se učit a vést mladé vědce do svého rodiště, do Česka. Zmatený tímto zjištěním, jsem si začal hledat informace, které by mě snad mohli dovést k pravdě. Našel jsem jich poměrně dost a vesměs byly spíše znepokojující a potvrzující podivné zjištění profesora.

Pojďme si shrnout základní fakta. CIA věděla o tom, že se skupina mužů z blízkého východu učí řídit letadlo, dokonce věděla a byla upozorněna na to, že se žáci nikterak nestarají o přistávací manévry. CIA též pár dní před útokem důrazně a osobně varovala prezidenta Bushe, že je takový letecký útok velice pravděpodobný. Dalším faktem je, že budovy byly nevýdělečné a zástupci města několikrát zamítli žádost majitele o jejich demolici. Ten pravděpodobně nechtěl investovat do nutné, složité a nákladné modernizace. 3 měsíce před katastrofou přešly obě budovy a s nimi některé okolní budovy (WTC 4, 5, 6 a 7) pod správu nové společnosti Silverstein Properties. Samotná smlouva obsahovala odstavec, který říkal: „Budou-li budovy zasaženy teroristickým útokem, povinnosti nových vlastníků, vyplývající ze smlouvy o pronájmu, tím zanikají.“ (Zdroj: British Financial Times). Dvojčata také byla pojištěna na 7 miliard dolarů (firma za ně zaplatila 3,2 milardy USD). To, že před katastrofou hodně firem vyklidilo pronajaté prostory samo o sobě nic nedokazuje. Na budovách byly prováděny opravy výtahů.

Je právě 8:46 (UTC-4) a Boeing 767 na letu 11 naráží v rychlosti 790 km/h do severní věže WTC. Budova je zasažena mezi 94. a 98. patrem. Dochází k okamžitému vznícení paliva a uvěznění všech lidí v patrech nad místem nárazu letadla. V 9:02 Boeing 767 na letu 175 naráží v rychlosti 950 km/h (maximální cestovní rychlost tohoto stroje je v 35000 stopách 913 km/h, při zemi je ještě nižší) do jižní věže WTC mezi 78. a 84. patrem. Ve vzniklém zmatku můžeme zaznamenat několik “anomálií”. Hasiči, policisté a další, kteří se snaží ochránit přeživší, velí opustit budovu i nejbližší okolí s heslem: budovy se zřítí. Ve skutečnosti se za takové situace nepočítá s tím, že konstrukčně dokonalá ocelová budova spadne. Není to poprvé, kdy nějaký mrakodrap zachvátil požár a dokonce ani poprvé kdy do nějakého narazilo letadlo (viz. Empire State Building). Samozřejmě, všichni určitě měli strach, ale myslel jsem, že z dalšího útoku. Jinou zajímavostí je svědectví ohledně druhého letadla. Jak jsem již naznačil, letadlo 767 nemohlo letět takovou rychlostí, pokud i toho dne platily fyzikální zákony. Navíc mnoho lidí vypovědělo, že letadlo nevypadalo jako cestovní, spíše mělo černou nebo tmavě šedou barvu, která se používá pro armádní letadla. Záběry nárazu 2. letadla potvrzují, že jde o armádní letoun, stejně jako pozdější ohledání trosek letadla.

Je 9:59 a jižní věž WTC se 56 minut po zasažení letadlem hroutí. Dolní Manhattan je zahalen obrovským oblakem prachu. V 10:28 kolabuje i severní věž WTC. Ale proč? Podle všech fyzikálních i konstrukčních zákonů tohle bylo vysoce nepravděpodobné ne-li nemožné. Dokonce i skupina špičkových architektů, kteří dali hlavy dohromady v projektu Architects and Engineers for Truth About 9/11, nakonec došla k závěrům, které byly zcela odlišné od těch oficiálních, vydaných FEMA (Federal Emergency Management Agency) a NIST (National Institute of Standards and Technology), státními organizacemi. Závěrem bylo již řečené — budovy se nezřítily, ale šlo o řízenou demolici za použití náloží Termitu, které zničily ocelový skelet budovy. Ostatně kerosin, tedy palivo z letadla, ani nemohl, i v nejextrémnějším případě, vyvinout takový žár, aby tavil ocel. Zároveň jsme svědky fyzikální absurdity, pokud věříme že budovy spadly díky nárazu. Věže se zřítily k zemi volným pádem. Co to znamená? No buď to, že se v jeden okamžik veškerá nosná konstrukce rozpustila od základů až k vrcholu nebo to že byla rozsekána na malé kousky (to je případ náloží). Kdyby se hroutila po nárazu letadla, tak by musela být vrchni část bržněna patry pod ní na která dopadala. I záběry potvrzují, že se po celé délce budovy pár sekund před pádem obějevily malé výbuchy v podobě oblak prachu. K ocelovým nosníkům byl přístup skrze výtahové šachty, kde probíhaly shodou okolností již nějakou dobu opravy výtahu. Poslední zvláštností, kterou zmíním je to, že spadla i budova WTC 7, která nebyla v nejbližším okolí Dvojčat. Škoda, že v ní muselo shořet tisíce spisů týkajících se stovek případů, šetřených Security and Exchange Comission, mimo jiné i šetření podvodů ve společnostech Enron a World.Com.


Následky 11. září


Jak si jistě každý z nás pamatuje, právě tehdy začala válka proti Terorismu. Nejdříve vpád USA do Afganistánu, kde se ukrýval Usama Bin Ladin, dřívější spojenec CIA a pravděpodobný iniciátor útoků z 11. září. Vpád amerických vojsk byl doprovázený emocionálním proslovem prezidenta Bushe: “Kdo nestojí s námi, je s teroristy…”. Poté padl Irák a nepřítel již Bushe staršího, Husain. V dnešní době se schyluje v muslimském světě, díky nestabilitě v regionu, k náboženské válce mezi sunnity a šíity, která by se dala přirovnat k devastující třicetileté válce v Evropě mezi katolíky a protestanty.

Pokud si chcete osvěžit další události, které byli podmíněné 11. zářím, doporučuji shlédnout závěrečnou 10. epizodu ze zdokumentovaných esejí režiséra Olivera Stonea: Americké století očima Olivera Stonea. (v době psaní článku možno shlédnout v archivu ČT).


Na konci bych chtěl lehce polemizovat s tím, co se tehdy vlastně stalo. Pokud budeme brát očité důkazy vážně, můžeme dojít například k závěru, že al-Káida byla nějákým způsobem napojena na nové majitele budov, kteří díky pojistnému podvodu přišli k penězům a al-Káidě pravděpodobně zaplatili, aby zamaskovala detonaci domu. Ale proč tedy státní orgány nezakročily a prosazovaly mylnout teorii o zřícení a ne o odpálení budov? Nebo že by v tom byla zapletena i vláda, která by inkasovala pojistku a měla by skvělou záminku k vpádu do Arabského světa? To by ale znamenalo, že byl Usáma herec hodný Oscara. Je známo, že v 80. letech ho sice ve válce proti SSSR CIA podporovala, ale že by vodil za nos tolik svých stoupenců i v době, kdy USA otevřeně vyhlašoval svatou válku? Nebo je to vše mnohem prostší?

Faktem je, že Západ našel nového nepřítele — terorismus. Zápas s ním je velice ošemetný, už jen proto, že takovým teroristou může být kdekdo. Nejde již jen o boj proti násilí, útlaku, o boj o demokracii nebo určité lidské hodnoty. Dnes se válčí proti teroristům, lidem kteří myslí a konají jinak, než jak to má být a proti terorismu, vojenské strategii, kterou potírají hrdinné drony terorizující zlé teroristy.


Show your support

Clapping shows how much you appreciated RED DEATH’s story.