doğum-günü..

ne gökyüzünün maviliğini,

ne de bulutları görebiliyorduk,

geceye doğru yol alıyorduk,

ılık bir rüzgarın sesi vardı duyduğumuz,

bir de sakin denizin sesi uzaktan dinlediğimiz,

ikimiz de bilmiyorduk,

dilimizin ucundaki sözleri söylemek için ne zaman doğru zaman,

ya da,

biten sözün ardına şimdi neler söylemeli ki uzun sessizlikler olmasın bir daha,

biraz daha yakınlaştık,

biraz daha sessizliği dinledik,

biraz daha karardı gökyüzü,

doğum günün kutlu olsun diyebildim sadece,

söylemek istediğim diğer binlercesini söylemedim,

duymadı benden,

duyulmadılar..

o binlercesinin duyulmasına ne o gece,

ne sakin deniz,

ne o rüzgar,

ne ben,

ne de sen hazır değildik,

belki de..

E, 220816, 26th Birthday

Like what you read? Give emre y. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.