Geleceğin İK Yöneticisi

Bu yazı, Dünya Gazetesi’nin 19 Şubat 2017 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

Yapılan araştırmalara göre 2020 yılında Amerika’nın çalışan nüfusunun en az yarısı Millenial’lardan oluşacak. Elbette bu değişiklik İnsan Kaynakları departmanlarında da kendini gösterecek. Yönetici adayı, uzman yardımcısı ve uzman gibi pozisyonlarda bugün de büyük bir yoğunluğu olan bu yeni kuşak, departman/birim müdürleri çıkarmaya başlayacak.

Millenial’lar arasından çıkacak bu yöneticilerden, İK’yı yönetecek olanı şimdiden biraz tanısanız iyi edersiniz.

Teknolojik

Bu sürpriz olmamıştır. Elbette İK Yöneticimizin en belirgin özelliklerden biri teknoloji bilgisinin bugün varsayılanın ve arananın çok üzerinde olması. Bu teknoloji bilgisi yalnızca İK platformlarının kullanılmasını değil, aynı zamanda sistemleri öğrenebilmeyi ve tasarımına ilişkin iyi seviyede bilgi sahibi olmayı da kapsayacak.

Analitik

Analitik matematikte bir ders adı olmanın ötesinde, tüm dünyasında ve tabii ki İK’da yükselen yıldızlardan biri. İK’nın analitiğinin yolu ise veri madenciliği ve Big Data’dan geçiyor. Müstakbel İK Yöneticimiz verileri nasıl ayrıştıracağını, işleyeceğini ve anlamlandıracağını da iyi bilecek.

Stratejik

Doğru zaman, doğru insan ve doğru yer yetmez. Artık bu üçlüyü ‘Doğru Teknoloji’de buluşturmanın zamanı geldi. Şirket stratejisi, İK stratejisi ve IT stratejisi ortak bir paydada buluşuyor. Ortak hedeflere koşabilmek için, ortak hedefler koyulması gerekir. Hedeflerin tasarımında İK’nın organizasyonel rolü, bu kuşağın yükselişi ile daha güçlü bir pozisyona doğru ilerliyor.