Kiralık Aşk

DEFO DUVARININ SIRRI

Hristiyanlıkta ki 7 Ölümcül Günahı Dante ilahi komedyası kitabını Araf kısmında bahseder. Bu günahlar kibir, hırs, şehvet ,kıskançlık ,oburluk ,Öfke ve tembelliktir. Bu yedi günah 7 şeytanla ilişkilendirilir. Kibir Lucifer olurken , hırs Magmom olarak karşılık bulur. Bu 7 ölümcül günah ve eşleştikleri şeytanları bir sonraki metafor konusu olarak buraya bırakıp kıskançlık ile eşlesen Leviathan için yolculuğa başlayalım. Dante’ye göre kıskançlık başkalarına sahip oldukları şeylerden mahrum bırakma isteğindeki sevgi anlamındadır. Leviathan bir deniz canavarıdır ve Eski Ahit’ in Eyüb kitabında etraflıca tarif edilmiştir. Leviathan’ ın asıl fonksiyonu cehennemin kapısını beklemektir. Leviathan, edebiyatta da kendine geniş olarak yer bulmuş bir karakterdir. Herman Melville’ in Moby Dick’ i doğrudan onu anlatır, nitekim Leviathan’ ın kelime çevirisi de Balina’ dır.

İz ve Ömer sabaha karşı birlikte yaptıkları grafitide İz balina çizerken, Ömer’de baykuşu resmetmeyi tercih etmişti. Yani hikayede kim olduklarını bize sembollerle gösteriyorlardı. İz Leviathan kılığında olup kıskançlığı temsil ederken Ömer’de baykuş olduğunu ilan ediyordu. Bu grafitinin resmini gören Defne ise , İsmail’i de yanına alarak savaş başlattığını ilan ediyordu. Çünkü duvardaki baykuşun sahibi kendisindi. Grafiti savaşı sanki aşağı mahalle yukarı mahalle, ittifak itilaf devletleri savaşına dönmüş gibiydi. Bir tarafta Ömer İz bir tarafta İso Defo. Bu yüzden aralarında başlayan soğuk savaşı çizdikleri tankla anlatırlarken her savaşın sonu barış diyerek barış sembolünü , her kışın sonu bahar diyerek de barışın bahar aylarında geleceğini müjdeliyorlardı. Duvarın adının Defo olarak anılması içinde Defo ismini köşeye iliştiriyordu tıpkı soğuk savaşın en önemli sembolü Berlin Duvarı gibi.

Soğuk savaş bittiğinde nasıl Berlin duvarı yıkılıp doğu ve batı Almanya birleştiyse Defo duvarı da barış için bahar aylarını bekliyordu.

Hayallerle kalın…

@_tanricabastet_

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.