Kiralık Aşk 38.Bölüm Yorumu

ÖMER İPLİKÇİNİN KAVAK ORMANI

Evvel zaman içinde zalim bir hükümdar varmış. Devrin güzel kadınlarından dilediğini sarayına davet eder, bir gece sarayında alıkoyar, ertesi gün de isterse serbest bırakır, istemezse cellada teslim edermiş. Böyle bir emir alan kimsesiz dul bir kadın, beş yaşındaki kızını da yanına alıp yollara düşmüş. Yorulduğunda, bir kavak ağacının dibine oturmuş. Başı yükseklere değen kavak ağacı, gölgesine sığınan bu ana kıza sevgi ve hayranlıkla bakarak: 
“Ah, ne yazık!” demiş. “Meyvem olmadığı gibi, gölgem de çok kuvvetli değil.” Kadın içli bir sesle: 
“Madem bize acıyorsun, hiç olmazsa kızımı bir geceliğine yüksek dallarının arasına al da, vahşi hayvanlardan ve karanlıktan sakla” demiş. “İnşallah yarın gelir, alırım.” Kavak ağacı bu teklifi memnuniyetle kabul edince, kadın bir an düşünüp: “Ama sen hiç meyve vermediğine göre, anne olmanın ne demek olduğunu da bilemezsin” demiş. “Onun için, iyisi mi, kalbimi de bir geceliğine sana bırakayım da, öyle gideyim. Zaten anaların kalbi evlatlarının yanında atar.” Kavak ağacı, bu teklifi de kabul etmiş. Böylece kızını ve kalbini kavak ağacına emanet bırakan kadın, ertesi gün ağacın yanına gelmiş, yavrusunu alıp evine dönmüş. Kavak ağacı ise, bir geceliğine anne kalbini taşımakla öyle değişmiş, öyle değişmiş ki, yapraklarının sapları incecik kalmış. 
Bu sebeple derler ki, kavak ağacının yaprakları işte bu olaydan beri günün her saatinde ana yüreği gibi titrer durur…

Ömer İplikçi boşuna kavaklardan medet ummuyordu. Boşuna annesini kaybettiğinde onun adına kavak ağacı ormanı yaptırmamıştı. Yıldan yıla kulağından uzaklaşan annesinin sesini o kavaklar yüreğine fısıldıyordu. Annesiyle yarım bıraktıklarını, yaşadıklarını söylüyordu o yapraklar her titrediğinde. 
Boşuna arabayı durdurup kavakların içine dalıp dinletmemişti annesi o sesleri. Eğer günün birinde olmazsa , her kavak Ömer’in kılavuzu, annesinin sevgisiydi bunu bilsin istemişti. Yaşanılan her şey, söylenen her söz orada dursun dilemişti. Gün gelir de merhameti , affetmeyi unutursa yüreği diye de bir kirpi bırakmayı ihmal etmemişti. Kim bilir bu yüzdendir duyduklarından sonra Koray’ı affettim deyişi. Annesini daha iyi duymak içindir belki kimseyi buraya getirmeyişi , sır gibi içinde büyütmesi. Herkesten sakladığı göz yaşları annesine can suyu olsun diyedir belki de toprağa doğru akıttığı yaşlar. Bedenini üşütüp yüreğinin sızladığını yerde annesinin ellerini hissetmek içindir belki de giydiği eldiven. Ellerini kenetledikçe kavaklar yürek eldivenler el olur o gün Ömer için. 
Benim “en büyük çaresizliğim sensin “ diyen sessiz bir isyandır belki o kavaklara atılan bakışlar. Hastalığında elinden bir şey gelmeyen Ömer’in yüreğini hafifletmesidir belki de bekçi Kadir. O kavaklar olduğu sürece bilir ki annesi hep onunla olacaktır.

Kim bilir bu sene Bekçi Kadir değil de Ömer’in Defnesidir kavakları iyi yapan. Sadece oğluna değil annesine de iyi gelip zenginleştirmiş gövdesini. Kavaklar gibi annesi de bilir yas tutan oğlunun yanında artık bir Defne ağacı filizlenmiştir. Oğlunun yaralarını sarıp sarmalayan , karanlık dünyasını aydınlatan , aşkıyla iyileştiren biri vardır. Artık bundan sonra kavaklar yıldan yıla daha da iyi olacak sadece üzüntüleri, hüzünleri değil, neşeleri,mutlulukları da fısıldayacak kulaklara…

Hayallerle kalın….

_ @Tanricabastet_

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.