Kiralık Aşk

Apollo Defnesi’ninden Ömer’in Defnesi’ne

Hiç düşündünüz mü neden Defne’ye Ömer’in “su gibisin” ya da Tranba’ın “su perisi gibisin” dediğini? Defne’yi beğenen bütün erkekler iltifatlarını yaparken Apollon Defnesi su perisi Daphne’den esinlendiği için olabilir mi? Apollo’nun aşık olup peşinden koşarken tam yakaladığı sandığı anda defne ağacına dönüşen Daphne. 
Apollo’nun aşkı sırasıyla Ömer’e şimdilerde de Deniz Tranba’ya esin kaynağı oluyor.

11.bölümde Ömer Defne’ye bakıp bir anda zihninden geçenleri diline dökmüştü “su gibisin” diyerek. “Kaç kaç tabi yine kaç” diyerek de Apollo Daphne’sine gönderme yapmayı unutmamıştı. 14.bölümle Apollon Defnesi defne ağacına dönüşerek evrimini bitirmişti. O zamanlar Sadri Usta’nın “ne oldu Ömer’in Defne’sine” sorusuna “ Ömer’in Defnesi olmak istemiyormuş usta” diyerek karşılık verirken Ömer’in bilmediği bir şey vardı. O zamana kadar Defne “Ömer’in Defnesi” hiç olmamıştı ki. O hep Defne ağacına dönüşeceğini günü bekleyen Apollon Defnesiydi. Bu yüzdendir belki de Ömer’in hiç Defne’ye böyle hitap etmemesi. Ne zaman ki evrimini tamamlayan Apollon Defnesi “Ömer’in Defnesi” olmaya karar verdi kulağına çalındı bir anda bu sözler. Yeni rolüne benimsediği anda da karşılık verdi . O artık hayatına “Ömer’in Defnesi’ olarak devam edecekti. Deniz Tranba’nın yanılgısı işte burada başlıyordu. O karşısındaki su gibi güzelliği hala Apollon Defnesi var zannediyordu. Kim bilir kendine Apollon rolünu layık gördüğü içinde kaçıp ağaç olmasın diye de tüm yolları tıkamaya çalışıyordu. “kaçma benden sözleriyle olacakları engellemeye çalışıyordu sanki . Apollon’un ağaç olmayı engelleyemediği gibi ,Deniz’ de er geç “Ömer’in Defnesinin” onun hiç olamayacağını anlayacaktır.

Kim bilir Apollon Defne’nin herkesi ilham veren halini bilen Sadri Usta hikayenin en başında kimseye ilham olmasın diye sınırları çizip “ Ömer’in Defnesi “ demiştir.

Hayallerle Kalın…

Like what you read? Give Bastet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.