Kiralık Aşk

TURNA BAŞLI TERZI : GALLO

“Alev-ateş-turna arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki de insanın binlerce yıl boyu evrenle ve doğayla kurduğu ilişkiye dairdir.Turnalar, leylekler, kartallar, şahinler gibi ısınarak yükselen hava akımlarından yararlanarak, “dönerek” uçarlar. Yükseliş hep güneşe doğrudur. Döne döne uçarak yükselirler, yükseldikçe göksel güçlere, tangri‘ye, taru‘ya, tura‘ya,tarhunt‘a, Taiowa’ya, Baba’ya, Güneş’e, ışığa ulaşırlar. Gelenek koridorunda aynaklar (ibisler), flamingolar ve turnalar omuz omuza giderler. Biri Toth’a sembol olmuş, diğeri İdris’e. Toth Eski mısırda “Ermişlerin Ermişidir”. Toth tarihte bilinen ilk terzi olmakla birlikte yaptığı terzilik içseldir. Bu sebeple kendinden sonra gelenleri her şeyi etkilemiştir. Bu yüzden Mısırda kendisi turna başlı terzi olarak resmedilir.

Kimi yerlerde aynaklara turna denmiş, kimi yerlerde de flamingolara allı turna… Flamingonun Latincesi= phoenicopterus “kırmızı kanatlar” ya da “alev kanatlılar” demek. Phoenix / Phoenician Latincede ”kırmızı-mor”, “kan kırmızısı” anlamına geliyor. Phoenix=Feniks=Anka=Zümrüdü Anka=Garuda… Bunlar hep tarihdeki efsanevi kuşlar. Aslında hepsi aynı, hepsi yuvasını ateşe verir, alevler içinde yanar ve küllerinden yeniden doğarlar. Alevin arıtıcı, temizleyici işlevini; yakarak yok ettiği ne acaba? Külünden yeniden doğan kim peki? Tüm bu yeniden doğuş için bir yükseliş yolculuğu gerekiyor mu? Bu seyrüsefer sırasında rehber kim acaba? Turna başlı terziler olmasın?,”

Bu bilgiler ışıgında Gallo turna başlı terzi olarak erişilen son noktayı işaret eder bize. Kime dokunsa artık değişim süreci başlamak zorundadır. Çünkü Gallo bir simurgtur. Simurg olma yolunda Ayşe olan mavi saçlı kız Simurg olduğunda Fikret oldu. Bu yolculukta sonundaki değişim simurgunun kırmızıdan maviye dönüşümün simgesidir. Gallo simurg olduğu an başkaları da öğretilerinden faydalansın yaşadığı aydınlanmayı yaşasın diye Ömer’e armayı verdi. Ömer’in patron koltuğunda elinde kağıttan yaptığı turnayla öğrencisini beklerken artık ona Anka olma vaktinin geldiğini söyler. Ama ondan önce yapması gerekeni yapıp ilk Sinan’a uğrar elinde bir gemiyle. Simurg olma sırası Sinandadır elinde tuttuğu Phoenix (uzay gemisi) simurguyla. Gallo’nun gelmesiyle döne döne gelen Koray turna başlı terzinin geldiğini haber verirken Sinan ve Ömer içinde simurg olmak vaktinin geldiğini söyler.

Hayallerle kalın..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.