Prisiminimai: dveji metai po Maidano

2014 metų sausis. Kovos atspalviai Kijevo Maidane. (Karolio Kavolėlio/Alfa.lt nuotr.)

Kiek daugiau nei prieš dvejus metus, 2014-ųjų sausio pabaigoje-vasario pradžioje, lankiausi Kijevo Maidane. Kelios savaitės po pirmųjų mirtinų susirėmimų, kelios savaitės prieš revoliucijos kulminaciją ir „Dangiškosios šimtinės” atsiradimą. Tuo metu, kai dar niekas nežinojo, kuo viskas baigsis — ir kas prasidės.
 
 Ta proga vėl sklaidau tų dienų reportažus ir interviu naujienų portalui Alfa.lt iš Kijevo.
 
 Pagalvojau, kad būtų visai pravartu juos sudėti į vieną vietą — ir pačiam bus patogiau susirasti, praėjus daugiau laiko.
 
 Viskas, ar beveik viskas, ką mačiau, ką patyriau ir ką jaučiau tomis šaltomis dienomis Kijevo Maidane.
 
 Reportažai:
 Pirmoji diena Maidane: revoliucija sukilėlių žodžiais
 Maidano Pulkininkas: baimės nebėra — jau pereiti visi rubikonai
 Sibirietė Kijeve: nenoriu, kad Ukraina taptų panaši į Rusiją
 
 Platesni interviu:
 Maidano aktyvistas: barikadas statyti išmokau Vilniuje
 Apie prezidentą banditą — iš taikaus Euromaidano sparno
 
 Ir dar vienas, vėlesnis interviu, darytas telefonu, jau po (tarpinės) revoliucijos pergalės:
 Maidano gynėjas: sunkiausia paaiškinti žudynes


Originally published at amanitu.blogspot.lt on February 17, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.