GAUGE

Gauge hakkında bir yazı hazırladım.

1- Gauge Test Otomasyon Framework Nedir ?
2- Gauge Selenium ile Çalıştırılması
3- Test Otomasyonu İçin Gauge Framework Kullanmanın Yararları
4- Gauge CI-Ready
5- Otomasyon Testleri Paralel Olarak Çalıştırma
6- Gauge Framework Temel Özellikleri

Web Sitesi: https://gauge.org/
Desteklediği Diller: Ruby, Java, C#, Python ve Javascript, Golang
Yıl: 2014
Mvnrepository: https://mvnrepository.com/artifact/com.thoughtworks.gauge
İşletim Sistemi: Cross-platform
Tools Kapsamı: Test Automation Framework, Testing Tool
Kararlı Sürüm: Version 1.5.7–27 Aralık 2018
Lisans: Open source

gauge
gauge

1- Gauge Test Otomasyon Framework Nedir ?
Gauge arkasındaki başarılı bir konsept var “Living and Executable Documentation” (Yaşayan ve Yürütülebilir Belgeler), yani sürekli olarak düzenlenebilen ve güncellenebilen bir belgedir. Gauge, diğer otomasyon Framework’lerine kıyasla birçok benzersiz özelliğe sahiptir.

Gauge, ThoughtWorks tarafından oluşturulan bir test otomasyon çözümüdür; Çapraz platform ve açık kaynaklıdır. Ruby, Java, C#, Python ve Javascript, dahil olmak üzere birden fazla dili destekler ve Golang gibi yaklaşmakta olan diğer diller için de desteği vardır. Gauge otomasyonu, seçtiğiniz dillerle okunabilir ve sürdürülebilir testler oluşturmak için idealdir.

Thoughtworks’teki çekirdek ekibinden birçok kişi, Gauge için katkıda bulunuyor. Report generations ve dependency yönetimine yardımcı olmak için Gauge benzeri şeylerle birlikte gelen eklentilerle görülebilir. Gauge Framework, tarayıcılar arası testler gerçekleştirmek için mükemmel bir test otomasyon Framework olarak popülerlik kazanıyor.

2- Gauge Selenium ile Çalıştırılması
Gauge ayrıca Selenium WebDriver ile birlikte çalışır. Test mühendisi iseniz, şüphesiz WebDriver’ı biliyorsunuzdur; web uygulamalarını test etmek için birçok insanın kullandığı standart, tarayıcı tabanlı bir kütüphanedir. Bunun için, bir cross browser testi paketi oluşturmak için Gauge, test otomasyonu çözümleri oluşturmak içinde WebDriver kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.

Gauge ayrıca İngilizce benzeri bir sözdiziminde yazılmış “specifications” oluşturmanızı sağlayarak testlerin okunmasını ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Specifications kavramı, Behavior Driven Development (BDD) kullanan kişilere aşina olmalıdır.

Bu, Gauge testi “.spec” yazılı bir örnek testi

Bu Gauge özellikleri, otomatik test komut dosyalarınız için bir business katmanı gibi çalışır. Gauge kendi sitesindeki örnekleride buradan görebilirsiniz.
https://docs.gauge.org/writing-specifications.html?os=macos&language=javascript&ide=vscode

3- Test Otomasyonu İçin Gauge Framework Kullanmanın Yararları
Gauge, onları daha okunaklı ve anlaşılır hale getirmek için test komut dosyalarının üstüne bir iş katmanı “business layer” sunar.

Örneğin, Java kullanarak bir test oluşturursanız, Gauge bunun üstündeki iş katmanı olur. Test gereksinimleriniz, Java’nın testin ne yaptığını anlayabileceğini bilmeyen, ekibinizdeki herkesin (teknik olmayan kişiler dahil) anlamasını kolaylaştıracak şekilde yararlanabilir.

Gauge, yalnızca size Java için eklentiler sunmakla kalmaz, Gauge eklentileri sayfasından bir sürü başka dil için de bakabilirsiniz. En güzel yanı, ihtiyaçlarınızı karşılayan bir eklenti görmüyorsanız, Gauge Plugin API’sini kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Gauge, IntelliJ gibi birçok IDE entegrasyonu da sunuyor. Gauge ile birlikte gelen IDE eklentisi, test komut dosyalarınızı Gauge’de yazmanız için gereken birçok faydalı özellik sunar.

4- Gauge CI-Ready
Gauge ile test özelliklerinizi IntelliJ benzeri bir IDE’den çalıştırmanız gerekmez, çünkü aynı zamanda Jenkins gibi sürekli bir entegrasyon sistemine entegre etmenize izin veren birinci sınıf bir komut satırı desteğine de sahiptir. Bazı örnekleri buradan inceleyebilirsiniz. https://docs.gauge.org/execution.html?os=macos&language=javascript&ide=vscode

5- Otomasyon Testleri Paralel Olarak Çalıştırma
Gauge’ın Tarayıcı Testi, web uygulamasının kalitesini farklı tarayıcılarda, test edilen bir uygulamanın uyumluluğunu ve davranışını doğrulamak için çok sayıda işletim sisteminde çalışan tarayıcı sürümlerini doğrulayan bir işlemdir.

Daha önce bahsettiğim Gauge’ın bir diğer güçlü özelliği de paralel test uygulamasıdır. Bu, özellikle bir web uygulamasına karşı çalışan büyük bir kabul testi paketi çalıştırırken, bizim için birçok şeyi kolaylaştırır. Bu genellikle daha fazla zaman alma eğilimindedir, bu oluşturma süresini, girişin daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve hatalar ve özellikler için daha hızlı geri dönüş sürelerine sahip olma süresinin azaltılmasına gerçekten yardımcı olabilir. Gauge’ın aslında paralel yürütme özelliğine sahiptir, bu yüzden özellikleri paralel olarak çalıştırmak “.specs” çok çok basittir.

Ayrıca, Gauge, her paralel yürütme için üretebilecek bir rapor eklentisi aracılığıyla kolayca HTML raporları oluşturur. Herhangi bir rapor manipülasyonu, vb. hakkında endişelenmenize gerek yok, çünkü özellik olarak paralelleştirme yetenekleri var.

Test edilecek çok sayıda platform, tarayıcı, tarayıcı sürümü var. Local sisteminizde kurulu olan tüm tarayıcıların tek tek test yapması zor ve yorucu olmayacaktır. Peki, tarayıcılar arası testini ayrıntılı olarak nasıl yaparsınız? Bunun için bir server kiralayabilir veya ücretli bu işi şirketlerden destek alabilirsiniz.

6- Gauge Framework Temel Özellikleri
Artık Gauge framework ve cross browser “çapraz tarayıcı” testine ilişkin temel bilgilerin farkındasınız. Diğer test otomasyon framework ile Gauge framework test otomasyonu yapmayı tercih ettiğimi size anlatayım.

Otomasyon testi komut dosyalarını oluşturmak için Gauge seçmenizin diğer nedenleri, paralelleştirme ve değişiklikleri sorunsuz bir şekilde yönetme gibi bazı güçlü özellikler sağlamasıdır. Çok basit bir tool build sağlar ve büyüdükçe paketi korur.

 • Projeye kolay bir başlangıç ​​yapmak için geniş bir şablon yelpazesi seçtiğiniz bir dilde mevcuttur.
 • Anahtar kelime içermeyen Unique steps (duplicate steps gerek kalmaz)
 • Kullanımı kolay, esnek bir syntax
 • CI-CD araçlarıyla entegrasyonu kolaylaştıran Komut Satırı desteği.
 • Gauge framework otomasyon, GoLang ile birlikte tüm ana programlama dillerini destekler.
 • Çok çeşitli eklentileri destekler, işte mevcut tüm eklenti kategorilerinin bir listesi.
 • Desteklediği diller: Java, C#, C#(.Net Core), Ruby, Javascript, Golang ve Python.
 • IDE: Visual Studio Code, IntelliJ ve Visual Studio.
 • Rapor: HTML raporlama, XML raporlama, JSON raporlama, Spectacle and Flash.
 • Build Management: Maven ve Gradle
 • Open source API’sini kullanarak kendi eklentinizi bile oluşturabilirsiniz.
 • Olay hatalarının ekran görüntüleri ve çoklu raporlama formatları aracılığıyla sorunları hızlıca tespit edin.
 • Tüm ekip üyeleri tarafından etkili test çalışmaları yazmak kolaydır.
 • Otomatik Cross Browser “çapraz tarayıcı” testi kolaylaştı.
 • Tüm ürün gereksinimlerinin ölçeklenebilirliği QA, Dev ve Business ekiplerinde anlaşılır.
 • Bütün bu özellikler açık kaynak
 • Harici veri kaynakları için destek
gauge
gauge

Abdurrahman DEMİRCİ

Written by

Software Test Automation Engineer

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade