Хамгаалалт
Odonchimeg Idersaikhan
31

уудаг эмийнхээ тухай мэдээлэл өгөөч найзаа. хаанаас авах, хөхүүл хүн хэрэглэж болох эсэх гээд найз нь бас хамгаалмаар л байна шдээ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Aamaa Amaraa’s story.