Büyük Öteki
Büyük Öteki

Büyük Öteki

Hayatı yönlendiren tüm Büyük Ötekilere karşı küçük çaplı bir isyan girişimi