Hoe wij van het Midden-Oosten een puinhoop maakten

Ladies & genlemen, we got him.” We schrijven 14 december 2003 als de Amerikaanse topdiplomaat Paul Bremer deze legendarische woorden spreekt. Saddam Hoessein, op dat moment de meest gezochte man op aarde, is gevangen genomen. Nu is de ellende in het Midden-Oosten toch echt voorbij. Toch niet. We zijn dertien jaar verder en de regio is een grotere puinhoop dan ooit tevoren. Oorlog in Syrië, de terreur van Islamitische Staat en de grootste humanitaire crisis in tijden. In hoeverre zijn wij, het westen, hiervoor verantwoordelijk? Wellicht is het onze schuld.

Decennia lang hebben wij zonder enige gêne ‘ingegrepen’ in het Midden-Oosten. Als er ergens een dictator of een andersoortig naar regime aan de macht was kwam het barmhartige westen het wel even oplossen. Onze vrienden werden onze vijanden (Bin-Laden, Hoessein) en als we ze uit de weg hadden geruimd zouden wel even een democratische regering naar westers model installeren. Is dat even goed gelukt. Wat hebben de mensen in Irak en Afghanistan het nu fijn. En ook waar de Arabische lente om zich heen heeft geslagen is alles pais en vree. Jarenlang hebben we het Midden-Oosten en vooral onszelf doen geloven dat het er in de regio precies zo aan toe moet gaan als bij ons. Je kunt veel zeggen over figuren als Khaddafi, Mubarak en Hoessein maar toen zij nog aan de macht waren was het allemaal een stuk rustiger.

Amerikaanse tanks rijden Bagdad binnen tijdens de invasie van Irak in 2003

Ik denk dat wij moeten accepteren dat het Midden-Oosten niet werkt zoals bij ons. Dat de bevolking daar misschien beter kan leven onder een dictator. Natuurlijk, veel vrijheid heb je dan niet en je moet netjes in de rij gaan staan, maar is dat niet beter dan een machtsvacuüm met tientallen partijen die zich al schietend en ontploffend een weg naar overheersing banen? Neem nu Iran als voorbeeld. Daar is een in westerse ogen vreselijk regime aan de macht. Toch is Teheran de enige hoofdstad in de regio waar geen kogels door de straat vliegen en waar geen aanslagen zijn. De mensen hebben het daar prima. Oké, het is niet ideaal, niet democratisch en de mensenrechten worden geschonden op meer dan één vlak. Maar wat wil je dan? Syrische taferelen? Laten we accepteren dat onze vorm van democratie en vrijheid wellicht niet werkt voor de bevolking in het Midden-Oosten. Laten we eens luisteren naar wat die mensen zelf willen.

“Ik denk dat wij moeten accepteren dat het Midden-Oosten niet werkt zoals bij ons. Dat de bevolking daar misschien beter kan leven onder een dictator.”

Uitwassen zoals Islamitische Staat en Al-Qaida hebben wij dan ook zelf gecreëerd. Stel je voor dat jarenlang andere landen jou even komen vertellen hoe je moet leven, terwijl je familieleden sterven bij bombardementen door die landen. Dan begrijp ik best dat je naar de wapens grijpt. Ik keur het niet goed, maar ik begrijp het wel. Als je dat combineert met het religieus fanatisme en de wil om een Soennitische staat te stichten krijg je een niet te stoppen beweging. Een oplossing om de terreur van IS te stoppen lijkt dan ook niet voorhanden. Militair ingrijpen op de grond (boots on the ground) is in feite diplomatiek gezien niet mogelijk en zoals hierboven beschreven zal de bevolking er ook echt niet beter van worden. Bommen gooien helpt ook niet. Het risico dat je onschuldige burgers raakt is te groot. Daarmee jut je de bevolking alleen maar op en zullen zich meer mensen aansluiten bij IS.

Peshmerga op een tank bij Kirkoek, Irak in juni 2014

De oplossing zal vanuit de regio zelf moeten komen. Dan zijn de Peshmerga (het leger van Iraaks-Koerdistan) naar mijn mening de beste optie. Sinds IS in augustus 2014 een groot offensief jegens Iraaks-Koerdistan begon, vechten zij terug met alles wat ze hebben. Daar zit nu net het probleem. Ze hebben niet veel. Het zijn ontzettend gemotiveerde mannen die de nodige successen boeken, maar ze zijn te slecht uitgerust. Het meeste materieel stamt uit de tijd van de Sovjets. Financier ze. Train ze. Steun ze. Als wij dat als westen doen en ons vooral op afstand houden zijn de Peshmerga in staat om IS de kop in te drukken. De vraag is echter: wat dan? Stel dat IS verslagen wordt en Assad afgezet wordt. Zij zullen een totaal verscheurde regio achterlaten. Wie neemt dan de macht over? En zijn we dan beter af? Ik ben bang dat de westerse wereld het Midden-Oosten al te erg verpest heeft. Van die democratie die wij wel even kwamen brengen is bar weinig te zien.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.