Wat is de beste handelsdag voor Bitcoin

Inleiding

In dit onderzoekje wordt gekeken of er een relatie bestaat tussen de BTC koersen en de weekdagen. Bij de schrijver bestond het gevoel dat de koerstijgingen bij BTC altijd aan het eind van de week plaatsvonden en de prijsdumpingen altijd in het begin van de week. Aan de hand van de historische Bitcoin prijzen gaat dit onderzoek na of dit gevoel juist is of op onwaarheid berust.

Methode

De historische data van de Bitcoin prijzen van de laatste 100 weken zijn opgehaald bij Coingecko. Ik heb me beperkt tot de laatste 100 weken omdat de markt langzamerhand professionaliseert en het dus verstandig is om het onderzoek te verrichten op de modernere data dan de data van de begintijden van Bitcoin toen de markt alleen gemaakt werd door particulieren en de markt alleen onderhevig was aan FOMO, china FUD en andere sentimenten.

Alle dagprijzen vanaf 19-november 2019 tot en 18 oktober 2021 zijn opgehaald en in een spreadsheet gezet. Daarna is van elke dag bekeken wat de koers op die dag gedaan heeft. Is de dag positief of negatief afgesloten.

Men moet bedenken dat Bitcoin verhandeld wordt op beurzen die 24/7 open zijn. Er bestaat dus niet zo iets als een openingskoers en een sluitingskoers zoals bij aandelen beurzen gebruikelijk is. Coingecko neemt op 0:00 UTC iedere dag een snapshot van de prijs en zet die in hun tabel. De openingsprijs is bij mijn onderzoek dus de sluitingsprijs van de dag ervoor. Hier vindt u de spreadsheet, maak een kopie voor uzelf om de waarden te manipuleren.

We kunnen nu bepalen hoeveel maandagen er positief zijn afgesloten en hoeveel negatief, exact gelijk komt in de praktijk niet voor. Dit kunnen we voor alle dagen van de week bekijken en dan zien we het volgende:

Als het totaal random zou zijn bij een niet groeiende markt zou de verdeling elke dag 50/50 zijn. Maar bij donderdag wijkt dit sterk af en bij zaterdag en zondag iets meer dan bij de andere dagen.
Let op dat de koers vanaf november 2019 vanaf 7400 euro is gestegen naar 53000 euro dus dat “positief” iets hoger scoort dan “negatief” is niet verwonderlijk, tenslotte moet die prijsstijgingen een keer plaatsvinden.

Voor een handelaar is het niet alleen noodzakelijk dat de koers omhoog gaat maar dat moet met een minimaal percentage gebeuren om de transactiefees e.d. te kunnen betalen. Het is dus aardig om te meten op welke dagen de koers met minimaal 2% groeit of krimpt. Dat is in de volgende tabel zichtbaar gemaakt.

Ook hier val donderdag op. Je hebt op een donderdag tweemaal zoveel kans dat je meer dan 2% winst behaalt dan dat je 2% verlies lijdt. 36 van de 100 donderdagen gaf meer dan 2% winst te zien tegen 17 dagen met meer dan 2% verlies.

Ook met 5% deviatie heb ik een tabel gemaakt

Op 14 van de 100 donderdagen was de dagkoers meer dan 5% hoger dan de dag ervoor.

Conclusie

Als je als handelaar bezig bent zou je naast technische analyse ook de dag van de week mee kunnen laten tellen in de beslissing of je gaat kopen of verkopen waarbij de donderdag dus de meeste kans geeft op koerswinsten.

Als DCA (Dollar Cost averaging) adept wil je natuurlijk altijd bij de laagste koers kopen. Dan zit je naar mijn mening met de aankoop op de vroege woensdagmorgen goed. :)

Ik hoop dat u er iets aan hebt.

Een aantal andere verhalen van mijn hand

De herstelzin fail safe of niet
Miners, Blocktijd en Orphans, een drie-eenheid.

De onzin van Marketcap
De hype van transacties per seconde
Welke crypto wordt het nieuwe betaalmiddel
Crypto gerangschikt naar aantallen gebruikers

--

--

Pensionado, and crypto-lover

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store