Angeliki Boubouka

Angeliki Boubouka

Angeliki Boubouka (Αγγελική Μπούμπουκα). Journalist. Studying new media.