Migrert bloggen til Medium

Nå har jeg nettopp migrert min gamle blogg til Medium. Det er uansett lenge siden jeg skrev noe på den sist. Jeg må faktisk gå helt tilbake til 2. januar 2013 da jeg begynte i Knowit som forretningsutvikler & teknologievangelist for å finne et blogginnlegg.

Sånn sett passer det bra at jeg har migrert bloggen hit nå, og at jeg nå skriver et nytt innlegg. På mandag 3. oktober 2016 begynner jeg som ansvarlig redaktør for enerWE, og der får jeg også det redaksjonelle ansvaret for Vekst.media og Havbruk.media. På samme måte som min gamle blogg kjører disse nettstedene også på Wordpress.

Jeg er imidlertid litt nysgjerrig på om Medium endelig har kommet langt nok til at det kan bli en god plattform for nye nettaviser. De går i den retningen, og slik jeg ser det har de gjort mye riktig på veien. Før jeg er klar for å migrere en av de nettavisene, eller eventuelt starte en ny nettavis på Medium, har jeg lyst til å leke meg litt med min egen blogg for å se hvor godt det fungerer.

I tillegg til min gamle blogg, har jeg også migrert noen av mine blogginnlegg som jeg skrev for Knowit. Utover det har jeg skrevet mange kronikker de siste årene, men jeg velger å la de bli liggende enn så lenge. Så får jeg se om jeg oppdaterer litt etterhvert.

Nøyaktig hva slags innlegg jeg skriver her, samt hvor ofte jeg kommer til å blogge, gjenstår å se. Jeg forsøker å skrive 750 ord hver morgen som en del av min Morning Pages-rutine, men dette er tekster jeg i første omgang ikke ser for meg å publisere. Det er mer halvferdige tanker som ikke nødvendigvis ender med noe fornuftig. Sannsynligvis kommer jeg til å bruke ideer og utdrag fra disse tekstene, men de vil neppe publiseres i sin helhet.

Det jeg skriver for enerWE hører også mest hjemme der, og når jeg skriver om mediebransjen blir det sannsynligvis i kronikkform. Så spørs det om mitt private liv inneholder noe som er interessant nok til at det har noen hensikt å skrive om det her. Det får tiden vise.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.