“Yeni” Yazı.

2011 yılıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Bülent Erkmen Hoca Cumhuriyet Gazetesi’nden gelen bir teklifi anlatmıştı. Cumhuriyet’in yöneticileri Bülent hocadan gazeteye yeni bir tasarım yapmasını istemişler.

24 Ağustos 2009'da yeni tasarımıyla yayınanan Taraf’da yer alan ilk Ahmet Altan yazısı.

2009'da Bülent hoca Ahmet Altan’ın GYY olduğu Taraf’ı tasarlamıştı. Hatta Ahmet Altan’ın yeni tasarımın ilk baskısında “Hepimiz Marslıyız” başlıklı bir yazı yazmış, yazar fotoğraflarının tamamının sarı olmasına atıfta bulunarak kendilerini Marslı ilan etmişlerdi.

Her neyse, Bülent hoca Cumhuriyet’i yeniden tasarlamayı reddetmiş çünkü gazetenin vitrini yenilenecekse muhtevasındaki bir yenilikten mütevellit yenilenmesinin şart olduğunu söylemiş. Yani Cumhuriyet “eski tas eski hamam”ken görüntüsünün yenilenmesi bir mana ifade etmeyeceğinden bu teklifi geri çevirmiş.

Öte yandan Taraf’ı tasarlamasının nedeni ise bizzat kendi ifadelesiyle şöyle: “Türkiye’nin siyasî düşüncesinde tek başına bir devrim yarattığına inandığım Taraf gazetesi yayımlanana kadar kahramanlara ve kahramanlık hâllerine inanmazdım. Bu gazetenin bu koşullara rağmen bu standartlarda çıkıyor olması benim için bir kahramanlık hâli!”

O “Taraf”tan bu tarafa, O “Cumhuriyet”ten bu Cumhuriyet’e (TC olan) çok şeyler değişti. Yeni olanın içinde bir yenilik yok, adındaki yenilik az biraz adrenalin sebebi, hepsi bu. Yeni dediklerimiz “Doğu’nun Rönesansı”nı gerçekleştirebilecek mi? Rönesans’ın kendi bile yeni değil.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ahmet Burak’s story.