Nico Acosta
Nico Acosta

Nico Acosta

Product Manager @Twilio. Kellogg '11