11 เทคนิคการใช้ปั๊มลมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องมือไฟฟ้าเป็นเครื่องมือลม วัสดุที่จะต้องตามเป็นอันดับแรกคือ ปั๊มลม ซึ่งเป็นตัวจ่ายพลังงานให้เครื่องมือลมนั่นเอง ถ้าทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้คุณจะสามารถใช้ปั๊มลมได้อย่างมีความสามารถแน่นอน

1. อย่าลืมอ่านหนังสือคู่มือที่แนบมากับปั๊มลม

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันมีคำเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะทำให้ปั๊มลมมีอายุการใช้งานนานขึ้น และถ้าไม่อ่านก่อนก็อาจจะทำให้การรับประกันถูกเว้นได้

2. กำจัดน้ำและความชื้นออกจากปั๊มลม

หลบหลีกการปล่อยให้ถังลมอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน ซึ่งการทำงานของปั๊มลมส่วนใหญ่จะมีวาล์วเพื่อกำจัดน้ำที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน โดยจะต้องคอยดูระดับของวาล์วเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินระดับ

3. ทำความสะอาดตัวปั๊มลม

ก่อนเปิดใช้งานต้องทำความสะอาดและตรวจสอบให้บ่อยโดยเฉพาะถ้าทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเยอะเพราะปั๊มลมจะทำงานหนัก เสียพลังงานโดยใช่เหตุ

4. ตรวจทานน็อตทุกตัว

ทดสอบให้แน่ใจเพื่อทดสอบความแน่นของเกลียว ควรมีการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ เพื่อให้ปั๊มลมทำงานได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. มีการทดสอบท่อปั๊มลม

ท่อหรือก๊อกระบายน้ำทิ้งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับปั๊มลม เพื่อระบายน้ำให้ออกมาจากถังลม ดังนั้นเพื่อให้ปั๊มลมทำงานได้อย่างเป็นปกติ ต้องดูแลรักษาท่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ และควรเปลี่ยนท่อทันทีที่พบว่าเกิดการทรุดโทรม

6. ทดสอบความมั่นคงในการปิดระบบ

ปั๊มลมมีการรักษาความปลอดภัยในตัว ในกรณที่เครื่องมีความร้อนมากเกินไปหรือระดับความดันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเครื่องจะต้องปิดตัวเองลงฉับพลัน

7. เปลี่ยนไส้กรองทุกหกเดือน

สมมติว่าไส้กรองสกปรกจะทำให้อากาศภายในเครื่องไม่สะอาด ปั๊มลมจะทำงานยากกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรทดสอบและเปลี่ยนไส้กรอง

8. ทำความสะอาดถังน้ำมันเครื่อง

ควรทำสะอาดเป็นระยะๆเพื่อรับประกันการทำงานที่ดีที่สุดและควรจะทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่เกิดจากน้ำมัน เป็นการปกป้องเครื่องยนต์ได้

9. ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น

หลังจากใช้งาน 500–1000 ชั่วโมงควรมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานคุ้มค่า

https://www.tumblr.com/blog/massivelycleverzombie

Like what you read? Give Wara SmartCost a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.