5 เคล็ดในการใช้กระดาษทราย

5 เคล็ดในการใช้กระดาษทราย

กระดาษทรายนั้นเป็นเครื่องมือที่ผลประโยชน์อย่างมากสำหรับงานขัดประเภทต่างๆ นอกจากจะทำให้ไม้เรียบเนียนแล้วมันยังทำได้ขจัดเศษไม้และขัดสีจากพื้นผิวของผิวหน้าได้ กระดาษทรายมีหลายเบอร์หลายประเภท ถ้าเข้าใจวิธีการใช้กระดาษทรายอย่างถูกต้องก็จะเพิ่มความเร็วในการดำเนินการได้

เบอร์กระดาษทราย

การจะใช้กระดาษทรายได้รับอย่างมีความสามารถจำเป็นเลือกใช้เบอร์กระดาษทรายให้ถูกต้องกับงาน เพราะแต่ละเบอร์ให้ความละเอียดที่แตกต่างกัน เบอร์ที่มีจำนวนน้อย(P36-P60)จะได้การขัดแบบหยาบเหมาะสมสำหรับงานขัดที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการความละเอียด เช่น การขัดสีออกจากโลหะ สำหรับการขัดงานที่ต้องการความละเอียดต้องใช้กระดาษทรายที่มีจำนวนเบอร์มาก ผงขัดมีความละเอียดเพียงแค่ใช้มือสัมผัสบนกระดาษทรายก็จะรู้ได้ทันท่วงที

ประเภทกระดาษทราย

ประเภทของกระดาษทรายขึ้นอยู่กับผงขัดที่บนตัวกระดาษทรายนั่นเอง ซึ่งผงขัดชนิดต่างๆก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน

อลูมิเนียมออกไซด์ พอเหมาะสำหรับงานขัดทั่วไปที่ต้องการความโดยฉับพลัน ตัวอลูมิเนียมออกไซด์เป็นผงขัดที่มีความคมมาก

ซิลิกอนคาร์ไบด์ เหมาะสำหรับงานขัดน้ำและขัดละเอียด

สุดท้ายก็คือกระดาษทรายที่ทำมาจากโกเมนใช้สำหรับลบรอยอื่นๆที่เกิดจากกระดาษทรายประเภทอื่น

เนื้อไม้

ในการขัดไม้ควรเริ่มด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบและค่อยๆเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดจะทำให้ได้ไม้ที่เรียบเนียนในเวลาที่ในทันที

การขัด

ในการขัดด้วยกระดาษทรายโดยเฉพาะการขัดมือไม่ควรกดลงอย่างหนักเพราะจะเป็นการเสียแรงเปล่าแถมงานที่ออกมาก็ไม่ดีอย่างที่คิด กระดาษทรายจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดไม่ได้เกิดจากแรงกดแต่เกิดการที่เลือกใช้เบอร์ของกระดาษทรายให้เหมาะงาน

ความปลอดภัย

การใช้งานกระดาษทรายควรเลือกสวมหน้ากากกันฝุ่นและแว่นตา เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจะเข้ามาในร่างกาย

กระดาษทรายขัดน้ำจะช่วยทุ่นแรงในกรณีงานขัดที่สามารถโดนน้ำได้ น้ำจะไปช่วยลดแรงเสียดทานทำให้งานขัดเสร็จเร็วขึ้น สมควรสำหรับงานขัดละเอียด

สิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของกระดาษทรายคือ เครื่องขัดกระดาษทรายซึ่งมีหลายแบบมากสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ที่ชื้นหรือเปียกควรเลือกใช้เครื่องมือขัดที่เป็นเครื่องมือลมซึ่งจะช่วยลดความอันตรายที่จะกำเนิดจากไฟฟ้าอีกด้วย

เครื่องมือลมพื้นฐานที่ช่วยทุ่นแรงในอุตสาหกรรมอู่รถยนต์

ก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือลมก่อน เครื่องมือลมเป็นเครื่องมือช่างที่เหมือนกับเครื่องมือไฟฟ้าในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก ที่แตกต่างคือภายใน ซึ่งเครื่องมือไฟฟ้าข้างในตัวเครื่องจะมีมอเตอร์ซึ่งจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยเครื่องมือลมข้างในตัวเครื่องจะเป็นลักษณะเหมือนใบพัดจะทำงานเมื่อมีลมผ่าน ลมในที่นี้คือลมที่มีความแรงมากๆแล้วเราจะหาลมแบบนั้นได้ยังไง สร้างขึ้นเองไม่ได้แน่ๆ ต้องใช้ปั๊มลม

ปั๊มลมลักษณะจะเป็นถัง วิธีการเลือกก็เลือกใช้ตามแรงดันที่คุณต้องการและปริมาณแรงลมที่ใช้ต่อเนื่องซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีว่าใช้แบบไหน

เครื่องมือลมจะแนะนำตัวแรกคือ เครื่องขัดกลม เป็นเครื่องมือลมชนิดหนึ่งที่ทำงานโดยใช้ใบลมที่อยู่ในกลางตัวเป็นตัวขับเคลื่อนโดยลมที่ออกมาจากปั๊มลม เครื่องขัดกลมจะมีอยู่หลายแบบ ที่รู้จักกันก็คือ แบบไม่มีระบบดูด มีระบบดูด ไม่มีระยะเยื้องศูนย์และมีระยะเยื้องศูนย์ เลือกใช้แล้วแต่งาน โดยมีระบบดูดจะเหมาะเเล้วกับงานขัดที่มีฝุ่นเป็นจำนวนมาก โดยตัวนี้จะมีระบบดูดดูดมาเก็บไว้ที่ถุงเก็บฝุ่นโดยเฉพาะ และกระดาษทรายแบบมีระยะเยื้องศูนย์คือระหว่างการหมุนจะส่ายไปส่ายมาด้วยเป็นการระยะในการขัด

ในอู่รถยนต์จะใช้เครื่องขัดกลมในการขัดเปิดหน้าผิว ขัดสีโป๊ว ถึงขัดเก็บงานก่อนการพ่นสี เป็นต้น

ตัวที่สอง คือ บล็อคลมมีสองแบบคือใช้กับงานเบาและงานหนักโดยบล็อคลมสำหรับงานเบาจะมีรูปร่างเหมือนก๊อกแก๊กลมที่ใช้งานร่วมกับลูกบล็อคแต่ก็จะมีแบบพิเศษอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ต้องมีลูกบล็อคโดยเหตุที่ลักษณะตัวของมันเหมือนกับมีลูกบล็อคอยู่ในตัวอยู่แล้ว ส่วนบล็อคลมงานหนักจะมีลักษณะเหมือนบล็อคไฟฟ้าทุกอย่างในเรื่องของลักษณะภายนอกและการใช้งาน ต่างเพียงแค่ใช้พลังงานลมใน ปฏิบัติงานเท่านั้นเอง

ตัวสุดท้ายคือ เครื่องขัดเงา หลังการพ่นสีรถจะใช้เครื่องขัดเงาร่วมกันกับน้ำยาขัดเงาในการขัดผิวรถทำให้รถมีความเงางามโดยที่เครื่องมือลมชนิดนี้จะมีรอบความเร็วที่ไม่ค่อยสูงนักเพราะจะทำให้น้ำยาในการขัดไหม้ได้

การเลือกใช้เครื่องมือลมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลักเพื่อที่จะเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยจะทำให้งานเสร็จเร็วมากและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Like what you read? Give Wara SmartCost a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.