Việc bỏ thời gian học và ôn thi chứng chỉ Solidworks quốc tế đã được đền đáp xứng đáng với 4 bạn hoàn tất bài thi và có chứng nhận ngay sau khi thi, từ lúc ôn và bắt đầu thi là 14 ngày. Chứng chỉ được cấp ngay sau khi bài thi được hoàn […]

Related posts:

  1. Bài thi mẫu chứng chỉ Solidworks chuyên nghiệp quốc tế
  2. Cấp chứng chỉ quốc tế Solidworks
  3. Lớp cấp tốc ôn luyện chứng chỉ quốc tế Solidworks