Dvojité videnie reality: Ako TA3 cíti informácie inak ako ich zdroj a ja sa cítim byť oklamaný divák

Keď som prvý raz videl videl reportáž TA3 s názvom “Prepúšťanie na Slovensku je pridrahé, firmy vinia zákonník práce a byrokraciu” som si vravel, že je to síce prekvapivé oproti mojim očakávania, čakal by som, že po posledných aktualizáciách zákonníku práce je prepúšťanie na Slovensku ešte menej nákladné ako bolo, ale ako vidím aj to je možné keď to je na TA3.

V reportáži bolo i porovnanie v číslach, ktoré spracovala spoločnosť Deloitte Legal vo svojej štúdii. Keďže som mal presne ten pocit, že neverím vlastným očiam rozhodol som sa pozrieť na štúdiu osobne. Našiel som ju celkom rýchlo, ale najskôr si pozrite celú reportáž, aby som vás uviedol do kontextu a možno i trochu do pohoršenia.

TA3 [Reportáž]
Prepúšťanie na Slovensku je pridrahé, firmy viniazákonník práce a byrokraciu [24. Augusta 2015]

Keď ste si pozreli reportáž TA3 s názvom:

“Prepúšťanie na Slovensku je pridrahé, firmy vinia zákonník práce a byrokraciu”

Určite vás zarazí názov tlačovej správy spoločnosti Deloitte so závermi štúdie nákladov na prepúšťanie — International Dismissal Survey :

“Prepustenie zamestnanca v slovenskej firme je stále lacnejšie ako v západnej Európe”

Porovnajme si v akom kontraste je titulka reportáže TA3 a názov tlačovej správy spoločnosti Deloitte Legal, ktorá je v reportáži uvedená ako zdroj.


Krátke zhrnutie reportáže na stránkach TA3
Tlačová správa na stránkach spoločnosti Deloitte

To najdôležitejšie pre nás v tlačovej správe zhrnuli zamestnanci Deloitte Róber Minachin a Miroslava Terem Greštiaková (ktorá v reportáži vystupuje zo záznamu 17.8.) takto:

„Náklady na prepustenie zamestnancov sú v západnej Európe vo všeobecnosti vyššie ako v strednej Európe,“

uviedla Miroslava Terem Greštiaková, vedúca advokátka advokátskej kancelárie Deloitte Legal.

„Slovensko sa v rámci prepočtov našej štúdie zaradilo medzi krajiny s vyššími nákladmi na prepustenie len v prípade stredne dlhej praxe, a to pri ukončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov. V prípade skúsených zamestnancov a zamestnancov bez praxe sme stále skôr na konci rebríčka,“

dodal Róbert Minachin, advokát advokátskej kancelárie Deloitte Legal.

Práve na prepočtoch, na ktoré poukázal Róber Minachin, stojí celá reportáž, ale ako vymedzil medzi krajiny s vyššími nákladmi patríme len v kategórii prepúšťaných zamestnancov so stredne dlhou praxou a pri ukončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov. To krátke slovíčko “len” a ďalšie vymedzenia jasne napovedajú, že tieto údaje sa vymykajú priemerným hodnotám, ale bohužiaľ v reportáži sa slovíčko “priemerné” opakuje veľa krát a neznalý divák si informáciu môže interpretovať ako celoslovenskú priemernú hodnotu.

V reportáži je na okamih Miroslava Terem Greštiaková, vedúca advokátka advokátskej kancelárie Deloitte Legal, ktorá ako som zistil v arichíve TA3, pár dní pred tým konkrétne 17.8. bola hosťom v štúdiu. Vtedy, ale reportáž TA3 o prepúšťaní bola úplne odlišná a niesla názov:

Prepustiť zamestnanca na Slovensku je lacnejšie ako na západe

Celá reportáž o prepúšťaní zo 17.8.2015 [TU]

HOSŤ V ŠTÚDIU: M. Terem Greštiaková o prepúšťaní na Slovensku [TU]


Môžeme usúdiť, že reportáž neobjektívne vytrhla štatistiku z celého kontextu a obrátila interpretáciu hlavných záverov štúdie Deloitte i napriek k faktu, že v relácii hovorí zamestnankyňa Deloitte Legal? Ako je možné, že 17. augusta v reportáži bolo prepúšťanie všeobecne na Slovensku lacnejšie v rámci EU a rozpráva o tom Miroslava Terem Greštiaková z Deloitte a o týždeň na to 23. augusta už je prepúšťanie na Slovensku pridrahé?

Alebo sa reportáž venuje práve týmto aspektom, kde sme v rámci EU najdrahší a nám uniká to vymedzenie? Ale veď reportáž hneď na začiatku uvádza hodnoty ako priemerné pre Slovensku.

Reportáž začína slovami: “Náklady na prepustenie zamestnanca sú na Slovensku jedny z najvyšších v celej Európskej únii. Firmu v priemere stoja približne 35-tisíc eur. Podnikatelia za tým vidia nepružný zákonník práce a rôzne byrokratické prekážky.”

Ak má Deloitte k dispozícii opačné zistenia ako môže reportáž byť takto spravená? Keď som našiel reportáž v archívu TA3 som si uvedomil, že celé tvrdenie má na konci dovetok, “tvrdia to podnikatelia” a údaje z Deloitte Legal majú potvrdiť toto konštatovanie i napriek faktu, že všeobecný záver ich štúdie je v jasnom rozpore s vyznením reportáže.

Keďže celá reportáž stojí na tvrdení zamestnávateľov a zistenia Deloitte sú až na použitú výnimku (v oblasti stredno dobej praxe a prepúšťaní z organizačných dôvodov) opačné, nevyjadrujú sa k porovnaniu v rámci EU zamestnanci Deloitte Legal, ale Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.

Postoje zamestnávateľov sú jasné a racionálne a vždy rovnaké, vyššie náklady rovná sa ťažšie podmienky pre podnikanie. Reportáž by jednoducho vyšumela, ak by sa o pár dní nechystalo rokovanie o výške minimálnej mzdy.


Je to objektívne? Čo robiť? Kladiem si rovnaké otázky ako vy. Je to ohýbanie pravdy alebo skôr skladanie drobných kúskov pravdy do vyumelkovaného obrazu skutočnosti, či ide len o mylnú interpretáciu z nedostatku času? Možno si to len zbytočne beriem k srdcu, ale televízia TA3 nie je bulvár, aby som mohol nad tým mávnuť rukou.

Napokon som si uvedomil, kto ako jediný mi môže dať za pravdu alebo ma vyviesť z omylu je práve spoločnosť Deloitte Legal. Preto som sa ich spýtal, či súhlasia s celkovým vyznením reportáže TA3, keďže závery štúdie Deloitte Legal a reportáž TA3 sú podľa môjho záveru v silnom rozpore. Čo odpovedia som rovnako zvedavý ako vy.