5KA

…je pět článků z poslední doby, o které bych se rád podělil. Dnes se zaměřím na to, kam přivede člověka (markeťáka) automatizace. Budeme se moci plně soustředit na jednu jednu jedinou myšlenku nebo začneme brát “chytré drogy” abychom se vrovnali strojům? Od megadata social media v Číně přes poradenské společnosti šlapající agenturám na paty, absenci magie v reklamě, chytré drogy díky kterým budeme pracovat 24 hodin denně až po 4 rady pro přežití roku 2017 v marketingu.

How China Is Changing Your Internet

Většina aplikací, které máme v kapse pochází ze Silicon Valley či obecně ze západní hemisféry. Fakt? Několik těch velkých je z Číny. a bude jich stále víc. Podívejte se, jak umí čína o megadata social media přemýšlet opravdu ve velkém.

How Agencies Are Shifting Strategies to Compete With Accenture and Deloitte

Ano, je to o datech. O obrovských megadatech, která teď o vás neví ani Google či Facebook. A jak se stále rychleji ponáříme do doby velkých dat, ukazuje se, že nejmenovaní králové a královny marketingu jsou bezbraní proti tvrdým číslů,. Přečtěte si, jak mění agentury strategii aby se vyrovnali analytickým společnostem jako je Accenture či Deloitte. Bude marketing už jenom o číslech a predikcích?

Advertising isn’t less effective. It’s just not as good anymore

Možná. ale nedávno jsem se podivoval, jak je možné, že většina reklamy na e-commerce je pro 97% uživatelů nerelevantní. Možná je to o číslech, ale zatím jsme z nich nebyli schopni nic zásadního vykouzlit. Jak píše Andrew Shortt “Advertising isn’t less effective. It’s just not as good anymore”. Umíme ještě do reklamy dostat tu magii, která chytí za srdce?

Futurist predicts 5 trends that will change the way you work in 2017

Má oblíbená “futurologistka” Faith Popcorn ale tvrdí, že v sobě už žádnou magii nemáme a stroje nás připraví i o to málo, čeho jsme byli doposud schopní — pracovat. Respektive, abychom se jim vyrovnali, budeme potřebovat pracovat více a lépe, na což lidské tělo stačit nebude. Užívání “chytrých drog” bude jedním z trendů, které ovlivní v roce to, jak pracujeme.

4 Survival Trends People Will Turn to in 2017 That Marketers Need to Understand

Aby vás, jako marketéra, nepřipravil robot o práci, přečtěte si 4 spotřebitelské trendy, které vám pomohou rok 2017 přežít. Ten totiž bude evidentně rokem uspokojování se tváří v tvář stále rostoucímu stressu z proměnlivého prostředí.


Originally published at adamkontra.cz.

Like what you read? Give Adam Ondráček a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.