Obfitość — nasz naturalny stan

Konsekwencja wiary w fałsz jest widoczna dziś na całym świecie. Większość ludzi ma tak wypełniony negatywnością umysł, że wierzą iż ten świat jest wyłącznie pełen negatywności. Mało tego robią wszystko co w swojej mocy — aby przekonywać do tego innych ludzi. Ponieważ większość ludzi działa w oparciu o negatywny obraz świata — zamiast dostrzegać wszędzie możliwości, szanse, dary od Boga — widzą wyłącznie cierpienie, problemy i dlatego utknęli na poziomie walki o przetrwanie. Ich nastawienie umysłowe determinuje ich efekty oraz ich życie. Jeżeli ktoś posiada nastawienie, że życie jest niesprawiedliwe- zgadnijmy czego doświadczy ?

Bóg stworzył ten świat ( zgodnie ze wszystkimi religiami tego świata — Bóg jest miłością) — ta miłość nie mogła stworzyć świata w którym Twój sukces oznaczałby czyjąś stratę lub porażkę.

Ludzie przepełnieni negatywnością wciąż programują siebie i innych wizjami końca świata, wizjami smutnych momentów, wizjami ograniczeń, lęku, braku i niedostatku ..

Bóg nie może stworzyć czegoś czym nie jest .. nie może stworzyć negatywności — to nasze ego jest przyczyną negatywności na tym świecie

Wolą Boga dla nas jest wyłącznie szczęście, obfitość, radość i miłość. Wszystko inne tworzymy sami wierząc w negatywność ego.

Wolność wyboru — każdy z nas może dokonać wyboru — którą energię wybierze. Na przykład zamiast negatywności wyłącznie to co pozytywne.

Nikt tego nie zrobi za nas.

To co dajemy z siebie zawsze do nas wróci. Energia, którą dajemy z siebie w każdej chwili — wróci do nas w postaci tej samej energii, którą ofiarowaliśmy.

Miłość jest fundament obfitości, dostatku oraz szczęścia.

Tylko i wyłącznie miłość jest jedynym antidotum na wszystkie nasze problemy życiowe. Każdy, kto uwolni z umysłu wszystkie emocje, myśli, nastawienia i programy pozbawione miłości (negatywne) — doświadcza transformacji wszystkich obszarów swojego życia w bardzo szybkim tempie.

Miłość to przede wszystkim życie bez poczucia winy i lęku.

Radość i miłość to energie przeciwne lenistwu — są w stanie inspirować nas bez końca do wytrwałej pracy, nauki, zdobywania doświadczeń. Im bardziej jesteśmy bowiem przydatni światu — im więcej wartości wnosimy .. tym więcej obfitości doświadczamy.