Anderson .Paak — Från Compton till Venice

När Dr Dre släppte sitt första album sedan 1999 var jag så utsvulten att jag konsumerade allt (inklusive track listing:en), livrädd att det skulle ta ytterligare sexton år ville jag vara säker på att inte missa något. Ett namn som dök upp hela sex gånger var det den halvkoreanska producenten och artisten Anderson .Paak.

Om det är ett album från hösten man inte får missa så är det inte Dr Dre’s Compton, utan Anderson .Paak’s Venice.

Faktum är att jag är mycket mer intresserad av att besöka Venice än Compton just nu. En hes blandning av soul, hiphop & pop ger sken av att .Paak kanske fortfarande inte hittat sin egen stil. Oavsett stil är Venice ett ostrukturerat mästerverk.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.