GoldLink — DMV-rapparen som sticker ut

Den 22-åriga rapparen med det drömska soundet, ofta balanserande på en gräns mellan sylvass rap och tacky dansanta beats med samples från bland annat “Men in Black”. Dock alltid precis på rätt sida gränsen. Det finns någonting här som många av oss längtat efter, ett alternativ till en vulgär klubbhiphop utan eftertanke.

GoldLink är även han vulgär, det var Dali också. Men utöver grova texter och snuskiga videos finns en sylvass ung rappare påväg att uppfinna en helt egen subgenre till en hiphop som i ärlighetens namn mått bättre.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.