Kuranın hiçbir ayetinde 'iman ettim' diyenlerin cennete gideceğinden bahsedilmez.

Kuranın hiçbir ayetinde 'iman ettim' diyenlerin cennete gireceğinden bahsedilmez.İman edip salih amel işleyenlerin yani imanını amelle ispatlayanların cennete gireceğinden bahseder.Hatta Cuma suresi 5.ayette Kuranı Kerim, iman ettiği kitaba uymayan,itaat etmeyen kimseleri eşeğe benzetmektedir. Kitap yüklü eşek!

Zaten aklı olan insan ''Evet ben bu ilacı aldığımda hastalığımın geçeceğine inanıyorum,inanmak yeterlidir dolayısıyla ilacı almaya gerek yoktur.'' dese acaba ne kadar akıllı düşünmüş olur.O halde dünya ve ahirette bize mutluluğu getireceğine inandığımız Kuran ve Allah'ın Rasulü'nün pratikleri hakkında ''İnanıyorum ve bu zamanda bu yeterlidir.'' diyip bunlar için mücadele etmemek bunları amel formuna dönüştürmek için mesai harcamamak ne kadar samimiyettir, acaba ne kadar inanmaktır veya inanmak mıdır?

Kişinin Müslüman olduğunu iddia ettiği halde İslam'a teslim olmaması amel yönüyle inandığı esasları hayatına geçirmemesi ameli bir küfürdür.Unutmamak gerekir ki şeytanın küfrü de böyle bir ameli küfürdü.Şeytan hiçbir zaman Allah'ı inkar etmedi,hiçbir şekilde şirk de koşmadı.Peki ne yaptı da lanete uğradı,iblisken şeytan oldu?

Gelin bunu Kurandan öğrenelim: 
أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Ve meleklere: 'Adem'e secde edin' dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kafirlerden oldu.(2:34)

Kafirlerden olmasının sebebi itaatsizlik yapması,secdeden kaçınması ve büyüklük taslaması idi.Buradan anlıyoruz ki secde etmemek ve büyüklük taslamak çok tehlikeli bir sınırdır.

Yani demeye çalışıyoruz ki ateşin yakacağına inanan kimse ona karşı tedbir alır.Onu bu inancın koruyacağını düşünmez.Gidip de elini ateşe sokmaz,beni inancım koruyacak demez.Eğer inançsa bu inanç onu tedbir almaya götürür.Mesela ''Cehenneme inanıyorum ya bu inancım beni kurtarır.'' diyen insanın abesliği yemek yemek insanın karnını doyurur ama ben bu inanca sahibim o halde yemek yemesem de olur abesliğinden farkı var mıdır?Bunları düşünmemiz gerekmez mi?

Trafik kurallarına uymayan bir şoförün ''Aslında trafik kuralları iyidir,hoştur.'' demesinin ne manası olur.Böyle inanması trafikte kargaşa çıkmasını engeller mi?

Son olarak...

Tabi utanmadan bu kargaşayı bir de o kuralları koyanlara bağlayanlar,hiçbir kurala uymadığı halde bu başımıza gelenler bu kural koyucunun nedeniyledir şeklinde söylemlerle ortalığı velveleye verenler var.Bu da tarihin yazacağı doruk samimiyetsizlik örneklerinden olsa gerek.

Rabbim bize öğrendiklerimizi amele çevirebilmeyi nasip etsin.En azından cennete girebilecek kadar...

SELAMUNALEYKUM.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.